Kari Tanács ülése 2019. február 13.

M E G H Í V Ó
az Építészmérnöki Kar Tanácsának 2019. február 13-án (szerda)
14.15 órakor a Nagytanácsteremben (K. I. emelet 10.) tartandó ülésére

1) Bejelentések

2) Napirend elfogadása

3) Javaslat az Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék egyes tárgyainak adatlapjain történt változások elfogadására
Előterjesztő: dr. Vidovszky István oktatási dékánhelyettes
* Szilárdságtan_2
* Tartószerkezetek_modellezése
* Különleges_tartószerkezetek_T (tervezői)
* Különleges_tartószerkezetek_S (műszaki)
* Tartószerkezetek_szigorlat_T (tervezői)
* Tartószerkezetek_szigorlat_S (műszaki)

4) Javaslat az Építészmérnöki Kar Építész Mesterképzési Szak képzési programjának aktualizálására
Előterjesztő: dr. Vidovszky István oktatási dékánhelyettes

5) Egyebek

A napirendi pontok mellékletei megtekinthetők az Építészmérnöki Kar honlapján.
Az ügyek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2019. február 8.

Alföldi György DLA
dékán

2019. 03. 21.