Önkormányzati főépítész szakirányú továbbképzés

A képzés koordinátora: 
Urbanisztika Tanszék
Képesítés megnevezése: 
Önkormányzati főépítész
Legközelebbi indítás: 

2014. február 03.

Jelentkezési határidő: 
2014. január 03.
Előképzettségi követelmény: 
Képzési előfeltétel: legalább alapképzésben szerzett építészmérnök, építőmérnök, építőművész (vagy a korábbi képzési rendszerben ezeknek megfeleltethető főiskolai) oklevél.
A képzés időtartama: 
4 félév
Intenzitás, tanórák/foglalkozások ideje: 
30 kredit/félév (25 kötelező+5 választható) órák: kéthetente, csütörtök-pénteken
A képzés nyelve: 
magyar
A képzés költsége: 
170.000 Ft/félév
Kapcsolattartó: 
Kissfazekas Kornélia PhD, adjunktus
E-mail: 
kissfazekas@urb.bme.hu
Telefon: 
+36 30-284-9577
Rövid ismertető: 

A kurzus célja olyan szakemberek képzése, akik széles körűen alkalmasak az önkormányzati főépítészi munka magas színvonalú végzésére. A széles körű alkalmasság egyrészt igaz horizontális értelemben, azaz a területfejlesztés, a területrendezés, a településfejlesztés, a településrendezés, az épített- és természeti környezet alakítása, valamint azok védelme, mint alapfeladatok elvégzésére. Másrészt igaz vertikális értelemben is, azaz az országos-, a regionális-, a megyei-, a kistérségi- és a települési szintekre egyaránt.

Célunk segíteni a főépítészi munkához kapcsolódó szakágak munkáinak átlátását, lényegi megértését, azok integrálását, valamint a folyamatok irányításának képességét, és a társszakmák generálását.

Ehhez a szakmai tantárgyak mellett, nagy óraszámban szervezünk a képzésen belül gyakorlati foglalkozásokat a személyiségfejlesztés és a kommunikáció területeiről hívott szakemberek közreműködésével.

A kurzus keretében a hallgatóink félévente 2 napos kommunikációs tréningen vesznek részt. Végzett hallgatóink felmentést élveznek a Korm. rendelet által előírt főépítészi vizsga alól. A képzés 30 kamarai választható pontot ér. Várjuk mindazokat, akik aktív főépítészként szakmai ismereteiket bővíteni kívánják, vagy szeretnének elhivatott főépítésszé válni településeik, táji és épített környezetük javát szolgálva.