VISION BUDAPEST 2024 ötletpályázat

Vision Budapest 2024
Vision Budapest 2024

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Pro Progressio Alapítvány nyilvános, titkos ötletpályázatot hirdet a Magyar Olimpia Bizottság támogatásával a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem aktív nappali tagozatos hallgatói és doktoranduszai részére.

Regisztráció: 2015. október 30-ig
Beadási határidő: 2015. november 9. (hétfőn) 18.00 óra

A Magyar Olimpiai Bizottság 2015. július 7-én hivatalosan elküldte az olimpiai és paralimpiai pályázati szándéknyilatkozatát a NOB-nak. 2015. szeptember 16-án a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elfogadta Budapest jelentkezését a 2024-es Nyári Olimpiai Játékok megrendezésére.

1. A pályázat célja
Az egyetemi hallgatók aktivizálása a 2024-es Olimpia 2016-ban történő hivatalos és sikeres megpályázása, - a megrendezés jogának elnyerése esetén - annak sikeres lebonyolítása és ezen keresztül az ország gazdasági és társadalmi megújulásának előmozdítása érdekében.
A BME szellemi műhelyeinek az adott cél érdekében történő felkutatása a 8 kar, 8 diszciplína területén. A pályázók kreatív, újszerű ötleteinek és vízióinak megismerése az Olimpia vagy valamelyik sportág megrendezésével kapcsolatosan, ill. a saját szakterületükön a játékok által generált magyarországi JÖVŐKÉP megfogalmazása. A BME szellemi potenciál összegyűjtése és rendelkezésre bocsátása, hogy azok megismerésével és esetleges felhasználásával a pályázati anyag erősödhessen.

2. A pályázat programja
A Bíráló Bizottság különös tekintettel az alábbi kérdések valamelyikére várja a választ a pályázóktól:
• Milyen vízió(k)ra épülhet Magyarország pályázata a 2024-es Olimpia megrendezésére annak érdekében, hogy az eredményes legyen?
• Miként lehet - a legolcsóbb, - a legfenntarthatóbb és - legkörnyezettudatosabb Olimpiát rendezni?
• Milyen eszközökkel aknázhatók ki leginkább az Agenda 2020 lehetőségei?
• Miként szerezhető meg az Olimpia rendezésének legnagyobb társadalmi támogatottsága?
• Melyek lehetnek a 2024-es Olimpia egyes sportágainak és egyéb létesítményeink optimális helyszínei?
• Mely és milyen legyen a budapesti Olimpia egy-egy meghatározó, szimbolikus létesítménye, épülete?
• Mi és milyen legyen az Olimpia emblémája, emblematikus épülete, „jele”? Mi és milyen legyen a rendezvény logója, mi köré épüljön a „brandje”?
• Milyen eszközökkel támogatható Budapest és az ország - egy közös cél érdekében történő - „újraegyesítésének” gondolata, szükségessége és különleges aktualitása?
• Milyen innovatív fejlesztési lehetőségeket rejt magában a 2024-es Olimpia a főváros és az ország gazdasági fellendülése, különös tekintettel infrastruktúrájának megújulása tekintetében?
• Milyen módon tud a megújulás eszköze lenni az ország és a főváros közlekedési hálózata, valamint Budapest és folyója, a Duna kapcsolatának újragondolása és erősítése: - az Olimpiára való felkészülés idején, - az olimpiai események idején, és - az Olimpia utáni időszakban a megmaradó létesítmények (az infrastruktúra és az épületállomány) utóhasznosítása révén?
• Milyen hívószavakkal és arculattal pályázhatunk sikeresen a 2024-es Olimpia megrendezési jogáért és tehetjük emlékezetessé annak megrendezését?
• Milyen környezetvédelmi, informatikai, energetikai, gazdasági kérdéseket kell kiemelten kezelni, ill. megoldani?

3. A részvétel feltételei
A pályázaton részt vehet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem valamennyi nappali tagozatos aktív hallgatója és aktív doktorandusza, aki regisztráltatta magát, és akivel szemben nem áll fenn a pályázatok kiírását szabályozó 137/2004. Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem.
A pályázaton egyénileg és maximum 3 fős csoportokban lehet indulni. A csoportos munkában nem kizárt a tagok több karról történő részvétele.

4. Regisztráció
A pályázók névvel, oktatási intézménnyel és postai címmel regisztrálhatnak az olimpia2024/kukac/urb.bme.hu elektronikus postacímen.

5. A pályázat díjazása
A nyertes pályázatok díjazására összesen 1.500.000.-Ft áll rendelkezésre, amelyből a legnagyobb díj összege 400.000.-Ft, a legkisebb összege pedig 100.000.-Ft lehet. Eredményes pályázat esetén a Bíráló Bizottság a rendelkezésre álló teljes összeget kiosztja a nyertes pályázatok között.
A legkreatívabb, egyedi és leginnovatívabb pályaművek díjazására a Pro Progressio Alapítvány további 1.000.000,-Ft összeget ajánl fel, melyet a Bíráló Bizottság több pályamű elismeréseként differenciáltan oszt szét.
A díjak egyszeri ösztöndíjként kerülnek a nyertesek részére kifizetésre.
A pályázóknak tudomásul kell venni, hogy a pályázati anyagban foglaltak a beadást követően a pályázatkiíró tulajdonát képezik, és azt szabadon felhasználhatja, harmadik félnek rendelkezésre bocsáthatja.

6. Beadandó munkarészek
A pályázatra beadható minden olyan elképzelés, mely a fenti 2. pontban és pályázati kiírás mellékleteiben meghatározott felvetésekre, programpontokra, vagy ahhoz kapcsolódóan akár azok csak egy részére is érdemben válaszol, azokra reagál. A különböző diszciplínák esetében a kiíró várja - a PwC Megvalósíthatósági tanulmány ismeretében, az abban írtakat nem megismételve - azokat a kreatív, újszerű gondolatokat, melyek akár a tanulmányon felülemelkedve, a saját szakterülethez tartozó részfeladatok leginnovatívabb megoldását adják.
Beadandó a pályázat az olimpia2024/kukac/urb.bme.hu elektronikus postacímre, anonimitást biztosító fájlküldő szolgáltatással megküldve.
vagy
- maximum egy darab, álló formátumú A0-ás tervlap a vízió közlésére legalkalmasabb méretben és technikával, digitális formában, 150 dpi-s felbontásban, JPG formátumban mentve (a tömörítés módja olyan legyen, hogy a képek méretei egyenként ne haladják meg a 15 MB-ot). A pályázatra 1 db video anyag is beadható, szintén 15 MB-os korlátozással. (A fájlküldő szolgáltatás használata során feladóként is az olimpia2024/kukac/urb.bme.hu címet kell megadni!)
vagy
- maximum 10 A/4 méretű, álló formátumú, gépelt oldal, leírás és mellékletei: számítások, képek, grafikonok, rajzok, hatásvizsgálat elemzések.
A beadott dokumentumoknak a megadott határidőig kell feltöltésre kerülniük! (A végső határidő teljesítésének nem a feltöltés megkezdése számít!)
A beadási határidőt követő 15 percen belül a pályázat bonyolítója a beérkezett pályaművek kódszámát a beérkezést követően, csoportosan közzé teszi egy nyilvános weboldalon. Ez a formai követelmények teljesítését nem jelenti, csak kizárólag a pályamű benyújtását igazolja vissza.
A nyertes pályázatokról 2015. november 20-ig a Bíráló Bizottság nagyobb felbontású, nyomtatásra alkalmas képeket (400 dpi-s felbontásban, PDF és TIFF formátumban) fog bekérni.
A pályázatnak kötelező tartami munkarészei nincsenek (sem szöveges, sem rajzi). Az egyes pályázók maguk határozzák meg, hogy milyen módon és milyen eszközökkel tudják a legátfogóbban és a legérthetőbben bemutatni víziójukat, a meghatározott formátumok betartásával.

7. A Bíráló Bizottság
Elnök:

Dr. Józsa János a BME rektora
Tagok:

Dr. Nagy Zsigmond a MOB nemzetközi igazgatója
Dr. Pakucs János a Pro Progressio Alapítvány Kuratóriumának elnöke
Pálfy Sándor DLA BME Építészmérnöki Kar egyetemi tanár
Siklós Erik a MOB marketing és kommunikációs igazgatója
Varga Tamás DLA BME Építészmérnöki Kar egyetemi docens

Titkár: Fenes Tamás DLA BME Építészmérnöki Kar tanársegéd

 

 A részletes pályázati kiírás és a kötelező mellékletek itt tölthetők le!

 

 

 

 

2015. 10. 06.