Ujvári János diplomadíj-pályázat – 2016. ősz

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) Ujvári János diplomadíj-pályázatot hirdet azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók számára, akik a 2016/17. tanév őszi félévének végén fejezik be tanulmányaikat.

A pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit.

A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is. A hallgatók a pályázaton való részvétellel olyan tudáshoz jutnak, amit a későbbiekben a munkaerőpiacon kutatóként, mérnökként vagy bármilyen más hivatás keretében is hasznosítani tudnak.

A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, ami teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének van szentelve.

A pályázaton öt kategóriában lehet indulni, melyek közül csak egy jelölhető meg:

- szabadalom/használatiminta-oltalom,
- védjegyoltalom,
- formatervezésiminta-oltalom,
- szerzői jog
- szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe.

A pályázat első három helyzettje mindegyik kategóriában 100-150.000 Ft közötti összeg díjazásban részesül, valamint a pénzjutalomban nem részesülő hallgatók értékes könyvajándékot vehetnek át.

A pályázati díj elnyerésének feltételei:
1. Egy 20 órás szellemitulajdon-védelmi távoktatási tanfolyam elvégzése, kivéve, ha a hallgató korábban az egyetem által igazoltan elvégzett egy minimum 20 órás szellemitulajdon-védelmi képzést.
2. A diplomamunka/szakdolgozat témájához kapcsolódó szellemitulajdon-védelmi vonatkozások feltárása minimum 10 oldal terjedelemben. A dolgozat írása közben a hallgatónak legalább három alkalommal kell egyeztetni a hivatal által számára biztosított szakmai konzulenssel. Az értékelés pontos kritériumairól a hallgató a konzulensétől tud tájékozódni.
3. A szakdolgozat/diplomamunka sikeres védése.

A pályázatra a ujvaridiplomadij@hipo.gov.hu címen lehet jelentkezni 2016. október 24-ig a hallgató diplomamunkájának/szakdolgozatának címét és vázlatának leadásával, valamint egy rövid összefoglalóval arról, hogy a témát milyen szellemitulajdon-védelmi szempontból kívánja megvizsgálni a pályázó. A diplomadíj-pályázatok leadása 2016. február 27-ig történik PDF formátumban,a pályázati e-mail címre.

További információ az SZNTH honlapján és a pályázati kiírásban olvasható.

2016. 10. 04.