TT1 jelentkezés 2019 január-február

A 2018. május 30-i Kari Tanács megváltoztatta az Építészmérnöki osztatlan képzés mintatantervét: a specializáció-választás az ötödik félév végéről a hatodik félév végére került. Ezzel pár tantárgyi változás is bekövetkezett. Az aktuális mintatanterv és előtanulmányi rend a honlapunkon elérhető: itt. Többek között a Tanszéki Terv 1 tárgy kikerült a specializációból, mindenki számára kötelezően választhatóvá vált.

A 2018. december 12-i Kari Tanács elfogadta a TT1 tárgycsoport bővítését, ezentúl tehát nem csupán a korábban is elérhető Tanszéki Terv tárgyak, hanem a műszaki tanszékeken indított Tanszéki Tantárgy tárgyak (Építéstechnológia és Építésmenedzsment, Épületszerkezettan, Szilárdságtani és Tartószerkezeti tanszékeken) is a kötelezően választhatók között vannak. A tantárgyak előkövetelménye egységesen a Tervezési szigorlat (BMEEPKOA599), vagy a Szilárdságtan alapszigorlat (BMEEPSTA499) vagy az Épületszerkezettan alapszigorlat (BMEEPESA599) teljesítése.
A tárgycsoportból bármelyik tárgy elfogadott bármely specializáción, tehát nem jelent hátrányt egy tervezési tanszéken végzett TT a szerkezeti szakirány specializáció választása esetén, és ugyanígy megfelelő egy műszaki TT teljesítése a tervezési szakirány specializáción is. A tárgycsoportból csak egy tárgy teljesíthető, a tantárgyak kódjai egységesen a Q601 végződést kapták.

A Kari Tanács határozata alapján a tantárgyakra a jelentkező összlétszám arányos elosztásával határozzák meg a maximális létszámokat, ezért előzetes jelentkezést kell lefolytatni. Mindazok a hallgatók, akik a következő félévben TT1 tárgyat szeretnének felvenni, az alábbi linken megtalálható google form-ot kell, hogy kitöltsék, a tantárgycsoportban megjelenő összes tanszék sorbaállításával. (Akik nem jelölik meg az összes tanszéket az 1-9. helyre elosztva, azokat a Kar a megmaradt helyekre sorolja be – kérem, legyenek figyelmesek!) A tanszéki sorbaállítás tekintetében az egyes tanszékek saját hatáskörben döntenek.

Az űrlap kitöltésére január 20. éjfélig van lehetőség.

2019. 01. 14.

Hírcsoport: