Tárgyak áthallgatása az Építészmérnöki Karon

A BME Építészmérnöki Kara lehetőséget ad más intézmények hallgatóinak, hogy részképzés keretében, térítés ellenében tárgyakat vegyenek fel a nappali alap- és mesterképzések mintatanterveiből.

A jelentkezés módja:

  1. A tantárgy(ak) kiválasztása az órarendből
  2. A jelentkezési lap letöltése, hiánytalan kitöltése, aláírása - minden felvenni kívánt tárgyhoz külön lapot kell kitölteni!
  3. Egyeztetés a tárgyat oktató Tanszék(ek)kel a fogadókészségről
  4. A kitöltött és Tanszékvezető által is aláírt jelentkezési lap(ok) leadása a Dékáni Hivatalban 2017. szeptember 8. 12.00 óráig.
  5. A Neptunban a hallgató regisztrációja és tárgyfelvétel után történik meg az alap- és kreditdíj kirovása
2017. 08. 30.