Tájékoztató az MSc felvételiről

Tisztelt Kollégák!

A BME Építészmérnöki Kar mesterképzésére jelentkezőknek felvételi vizsgán kell részt venniük.
A vizsga helye: BME Központi épület, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület, Gyülekező az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala előtt: I. emelet 23.
A vizsga időpontja: 2017. június 26. 9.00 órától egész nap, a pontos beosztásról a jelentkezőket a helyszínen tájékoztatjuk.
A vizsga díja: 4.000 Ft
A befizetés módja: Banki átutalással, legalább két nappal a vizsga előtt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett következő bankszámlaszámára:
Magyar Államkincstár 10032000-01425279
A közlemény rovatban a következőket kérjük feltűntetni:
21752-114-20 MSc felvételi vizsga és a jelentkező neve!
Igény esetén a befizetéshez postai csekket tudunk küldeni.
Kérjük, hogy a vizsgára hozzák magukkal az eddigi munkásságukat bemutató portfóliójukat, amelynek mindenképpen tartalmaznia kell egy, legalább 1 db A/4-es oldal terjedelmű motivációs levelet, amelyben a személyes viszonyukat fejtik ki a megjelölt mesterszakkal kapcsolatban.
A vizsgára mindenképp hozzanak magukkal egy, a személyük igazolására szolgáló dokumentumot, továbbá a megelőző képzésük súlyozott tanulmányi átlagának igazolására szolgáló dokumentumot (leckekönyvet), valamint a rajzi és kreatív készség felméréséhez (akció-modell és rajz készítése) szükséges technikai eszközöket: ollót, ragasztót, olyan lapot, amelyen tudnak vágni, törhető pengéjű vágóeszközt (tapétavágó kést).
Ezen felül hozzák magukkal a banki átutalással történő befizetésről szóló igazolást (banki vagy az internetről nyomtatott igazolást, vagy a postai befizetés feladóvevényét). A befizetési igazoláson szerepelnie kell a befizető nevének, számlaszámának, a fogadó fél nevének, bankszámlaszámának, az átutalt összegnek, valamint a közlemény rovatnak. Ezt a vizsgán le kell adni.
A felvételi vizsgát csak a megadott időpontban tartjuk, pótlásra nincs lehetőség.
Ha bármilyen kérdésük van, vegyék fel velünk a kapcsolatot az alábbi email címen: dekanihivatal@epitesz.bme.hu (Dékáni Hivatal).

2017. 06. 09.

Hírcsoport: