Szakirányválasztás 2015

A szakirány-becsatlakozás 2014/15 tavaszi féléves tudnivalói alább olvashatók.

A jelentkezéshez a csatolt mellékletben szereplő kitöltött és aláírt jelentkezési lapot kell a Dékáni Hivatalban leadni 2015. június 26-án, pénteken 12 óráig. A szakirány becsatlakozáskor a hallgató szempontjából lényeges tanulmányi eredményeket a hallgatónak kell a Neptunból leszűrnie és az itt elérhető Excel táblázatba beírnia. A kitöltött Excel táblázatot a hallgatónak a Neptunban hivatalos címként megadott e-mail címéről kell elküldenie a szakiranybecsatlakozas@epitesz.bme.hu címre a jelentkezési lap leadását megelőzően. A jelentkezési lapon csak a szakirány szempontjából releváns eredményeket kell feltüntetni. A hallgató aláírásával nyilatkozik, hogy elfogadja az általa megadott és hitelesített pontszámok alapján történő sorrendbe állítást a jelentkezők között.

A jelentkezők sorrendjét és a becsatlakozásról szóló döntést 2015. július 1-én, szerdán 18 óráig Neptun üzeneten keresztül kapják meg a hallgatók. A kihirdetett felvételi sorrenddel kapcsolatos felszólalásra a jelentkezőnek a Neptun rendszerben benyújtott 999-számú, az oktatási dékánhelyettesnek címzett kérvényen van lehetősége (megfelelő indoklás mellett) 2015. július 3-án, pénteken 8 óráig. A véglegesített szakirány felvételi eredményről a Dékáni Hivatal értesíti a hallgatókat és ennek alapján a Neptunban beállítja a megfelelő képzési kódot 2015. július 15-én, szerdán 16 óráig.

2015. 06. 21.