Rendkívüli diplomavédési alkalom

Az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban nem álló valamennyi, az 1993. évi felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó magyar vagy idegen nyelvű képzésben részt vett hallgató, akik a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezték ugyan, de záróvizsgát nem tettek, az 5/2018. (06.20.) sz. Dékáni Utasítás értelében lehetőséget kapnak diplomájuk megvédésére 2018. augusztusában.

2018. 06. 24.

Hírcsoport: