Rajzi alkalmassági vizsga osztatlan és alapképzésre

Az építész osztatlan ötéves szak és az építészmérnöki (Bsc) alapszak nappali tagozatára jelentkező hallgatók rajzi alkalmassági vizsgái 2015. május 26-27-én lesznek.

A vizsga helye: BME Központi épület (1111 Budapest XI. ker. Műegyetem rakpart 3.), északi lépcsőház, III. emelet, Rajzi és Formaismereti Tanszék rajztermei.

A vizsga időpontja: 2015. május 26-27.
A feladatok megoldására négy óra áll rendelkezésre.

A vizsgázó hozza magával:

  • a behívólevelét kinyomtatva
  • személyi igazolványát (ennek hiányában a vizsgát nem kezdheti meg),
  • legalább 2 db A3 méretű rajzlapot,
  • ceruzát, rajztáblát, rajzszeget, radírt,
  • a behívólevélhez mellékelt készpénz átutalási megbízás (4.000,- Ft, az alkalmassági vizsga díja) befizetését igazoló feladóvevényt. (Ezt a vizsgán le kell adnia, szükség esetén a befizetésről a postán kérhet igazolást.)

Fontos tudnivalók:

A rajz alkalmassági vizsgát csak a megadott időpontban tartjuk, pótlásra nincs lehetőség. Aki a vizsgán „nem felelt meg” értékelést kap, nem vehető fel az adott jelentkezési helyre.

A rajz alkalmassági vizsgán elért eredményéről előreláthatólag az építész osztatlan ötéves szakra vagy az építészmérnöki (BSc) képzésre jelentkezők 2015. június 5. (péntek) után kapnak értesítést.

A kiértékelt feladatokat a felvételiző észrevételezési jog nélkül megtekintheti 2015. június 17-én (szerdán) 10.00-13.00 között a Rajzi és Formaismereti Tanszéken (BME Központi épület III. emelet 20).

Az alkalmassági vizsga szervezésével kapcsolatos esetleges kérdéseire az (1) 463-3048, illetve az (1) 463-3521 telefonszámon, vagy a dekanihivatal@epitesz.bme.hu címen kaphat választ.

2015. 05. 12.

Hírcsoport: