Pro Progressio doktorandusz ösztöndíj 2016

2016. július 4-ig adható be a pályázat a Pro Progressio Alapítvány egy éves doktorandusz ösztöndíjára a 2016/17-es tanévre..

A Pro Progressio Alapítvány 2001-ben alapította meg doktorandusz ösztöndíját, amelyet évente a BME azon maximum 4 doktorandusz hallgatója nyerhet el, akik a pályázat beadásától számított egy év alatt sikeresen befejezik és beadják PhD értekezésüket. Az Alapítvány előnyben részesíti a nemzetközi vonatkozásban is jelentős tudományos kutatási eredményeket.

A pályázat részvételi feltételei:

  • Két idegen nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezik
  • Igazolt publikációs tevékenység az  MTMT  alapján
  • Az illetékes doktori iskola vezetője javasolja a pályázót.

Az elbírálás során előnyben részesül, aki abszolutóriumát a pályázat beadásának évében vagy az azt megelőző évben szerezte meg, ill. doktori szigorlatát eredményesen letette.

Az ösztöndíj összege: 120.000,- Ft/hó 12 hónapra a 2016/17-es tanévben

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • PhD hallgatóként végzett munkájának és kutatási eredményeinek ismertetését (maximum 3 oldalon)
  • Publikációs lista az MTMT  alapján
  • A pályázó rövid szakmai életrajzát (maximum 1 oldalon),
  • Az illetékes doktori iskola vezetőjének javaslatát,
  • A pályázó kötelezettségvállalását, hogy egy éven belül beadja az értekezést
  • A pályázó elérhetőségeit, az abszolutórium, doktori szigorlat megszerzésének időpontját.

 

A pályázatok leadási helye: Pro Progressio Alapítvány irodája: BME V1. épület C. szárny Galéria 203. szoba

Beadási határidő: 2016. július 4. (hétfő)

A kuratórium elnöke által felkért 3 tagú Bíráló Bizottság javaslata alapján a  Kuratórium dönt a négy ösztöndíj odaítéléséről. A díjak átadására ünnepélyes keretek között ősszel, a 2016/2017-es tanév alapítványi díjátadó ünnepségén kerül sor.

A pályázati hirdetmény innen letölthető.

2016. 05. 18.

Hírcsoport: