Pályázati felhívás TDK Mentor-programban való részvételre

A program célja:

A BME ÉPK tehetséggondozásának új eleme a TDK Mentor-program, melynek alapjait a Kari Tudományos Diákköri Tanács által elnyert Nemzeti Tehetség Program pályázat adja. Cél a doktoranduszok és a fiatal kutatók részvételének erősítése a TDK-hoz kapcsolódóan. A program előnye, hogy inspiráló, változatos, flexibilis és folyamatban lévő kutatásokba tudja bevonni a hallgatókat, módszertani példát mutatva a jövőbeli kutatásokhoz. A TDK Mentor-programban kiemelkedően tehetséges doktoranduszok és fiatal kutatók, mint mentorok vesznek részt. Feladatuk saját kutatási területeikhez kapcsolódó, inspiráló programok szervezése, továbbá olyan izgalmas rész-témák bemutatása, témák meghirdetése, melyek sikeres TDK dolgozatok elkészítéséhez vezetnek.

A program megvalósítása:

A BME Építészmérnöki Kar pályázati felhívást tesz közzé PhD/DLA hallgatóknak és abszolvált doktoranduszoknak a TDK Mentor-programban való részvételre. A pályázók feladata a kutatási területekhez kapcsolódó témában egy szakmai program kitalálása és megvalósítása (ebben a Projekt koordinátor és a Kari Tudományos Diákköri Tanács titkára nyújt segítséget). A programban résztvevő doktorandusz (lehetőség szerint a témavezetőjével egyeztetve) szakmai programot valósít meg tavasszal a TDK Konferenciaév-indító előadásnapon. Ennek során saját kutatási témájába vezeti be az érdeklődő hallgatókat, és a TDK kereteihez alkalmazkodó altémákat jelöl meg, amelyek alkalmasak új TDK dolgozatok készítésére.

A kutatási területek sokféleségéből adódóan szerteágazó programok megvalósítására nyílik lehetőség: előadás, workshop, épület-, és labor-látogatás, felmérés, külső helyszínen megvalósuló programok stb.

 

A program ütemezése:

2017. február 15.    PhD/DLA doktoranduszok pályázatainak beérkezése

2017. március 1.     TDK Mentor-programban való résztvevők kiértesítése

2017. május           TDK Konferenciaév-indító előadásnap - Programok lebonyolítása

 

A TDK Mentor-programban való részvétel ill. a program lebonyolításának díja:

5 fő mentor kerül kiválasztásra a 2016/2017 tavaszi félévében

Mentor díja: összesen bruttó 40.000 Ft

A program megvalósítása során felhasználható szakmai anyagköltség: 25.000 Ft/mentor

 

Jelentkezés feltételei:

A TDK Mentor-programban való részvételre a BME ÉPK PhD/DLA hallgatói, és abszolutóriumot szerzett doktoranduszai adhatnak be pályázatot.

 

Pályázat tartalma:

Név, tanszék és témavezető megjelölése

Kutatási téma rövid ismertetése (cca. 500-1000 karakter szóközökkel)

Tervezett program ismertetése (cca. 500-1000 karakter szóközökkel)

 

Elbírálás szempontjai:

A téma újszerűsége, a megvalósítani kívánt program kidolgozottsága, várható eredményessége

Az elbírálást a Kari TDT elnöke vezeti a Projekt koordinátor bevonásával. A döntés meghozatalához kikéri a kar tudományos dékánhelyettesének ajánlását.

 

A pályázatot 2017. 02. 15-ig kell elküldeni Baku Eszter részére az ebaku@epitesz.bme.hu e-mail címre.

 

Vukoszávlyev Zorán PhD

Kari TDT elnök

 

Baku Eszter                                                                        

Projekt koordinátor                                                             

 

A Mentor-program megvalósulását az NTP-HHTDK-16-0012 azonosítószámú pályázata támogatta.

2017. 01. 25.

Cimkék: