Pályázati felhívás – Nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettese

Az Építészmérnök Kar dékánja pályázatot hirdet nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettesi megbízásra határozott időre, három-öt évre.

A megbízandó dékánhelyettes feladata: a dékán munkájának segítése a Kar nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében és ápolásában, valamint a Kar idegen nyelvű képzéseinek gondozása, és az e képzésben részt vevő hallgatók oktatási ügyeinek koordinálása.

A pályázaton a Kar teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi tanárai és egyetemi docensei vehetnek részt. A pályázónak az idegen nyelvű oktatással kapcsolatos vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel, tapasztalatokkal, képességekkel és készségekkel, valamint többéves felsőoktatási oktatói gyakorlattal kell rendelkeznie.

A pályázatot egy példányban az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatalba (Budapest, XI. ker. Műegyetem rkp. 3. K. épület I. emelet 23.), továbbá elektronikus formában a  dekanihivatal@epitesz.bme.hu email címre kell benyújtani.

A pályázat beadási határideje: 2014. október 8. szerda

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. október 22. szerda

További információk a pályázati kiírásban olvashatók.

2014. 09. 09.

Hírcsoport: