PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Diplomamunkák díjazására

A Szilikátipari Tudományos Egyesület (SZTE) a Pannon Egyetemen, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Miskolci Egyetemen, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán, valamint a Széchenyi István Egyetemen végzett hallgatók részére diplomadíjat adományoz.

A diplomadíj odaítélése a kiemelkedő szakmai színvonalú diplomamunkák (szakdolgozatok), illetve alkotóinak anyagi és erkölcsi elismerését, valamint a kezdő szakemberek körében a Szilikátipari Tudományos Egyesület tevékenységének megismertetését, annak munkájába történő bevonását szolgálja.

A diplomadíjra pályázatot a felsorolt oktatási intézmények minden nappali és esti tagozatos hallgatója benyújthat, ha a diplomamunka (szakdolgozat) 2016. április 1. után került megvédésre, és az SZTE szakterületeibe (lásd: www.szte.org.hu/szakosztályok) tartozó építőanyagokkal foglalkozik. Ezen a nyersanyagokat, a késztermékeket, a gyártási technológiákat, az új termékek fejlesztését, az ipari hulladékok hasznosítását értjük, különös tekintettel, az építési anyagokkal kapcsolatos környezetvédelmi kérdésekre. Fentieken túl az a diplomamunka adható be a pályázatra, amely az oktatási intézménytől legalább jó (4-es) minősítést kapott.
Az SZTE minden pályázónak egy évig ingyenes tagságot adományoz, a pályázat keretében pedig összesen három diplomamunkát (szakdolgozatot) jutalmaz. A díjak odaítélését a bíráló bizottság a benyújtott pályamunkák elbírálásával fogja meghatározni.
Pályadíjak:
I. díj: 75 000 Ft
II. díj: 50 000 Ft
III. díj: 25 000 Ft

A pályázathoz csatolni kell a pályázói Adatlapot, a diplomamunka egyoldalas összefoglalóját, valamint a bírálatokat. A pályázatot e-mailen kell a Szilikátipari Tudományos Egyesülethez benyújtani.

E-mail cím: info@szte.org.hu
A pályázat benyújtási határideje: 2019. március 31.

A pályázatokat az SZTE elnöksége által felkért szakértőkből álló bizottság bírálja el. Az eredményhirdetésre – előzetes tájékoztatás mellett – az SZTE küldöttgyűlésén kerül sor, amely 2019. május 14-én 14 órakor kerül megtartásra. Ezen a rendezvényen a pályadíjat nyert hallgatóknak pályázatukat előadás keretében elő kell adniuk. Ezen kívül két évig ingyenes tagságot kapnak a SZTE-től. A díjat nyert hallgatók diplomamunkájuk fontosabb eredményeit cikk formájában az Egyesület szakmai lapjában, az Építőanyag c. tudományos szakmai folyóiratban is leközölhetik.

Budapest, 2018. október 30.
a Szilikátipari Tudományos Egyesület Elnöksége

2018. 11. 05.