Országos hallgatói konferenciasikerek a tudomány és művészet területén

A BME Építészmérnöki Kar TDK-zóinak OTDK eredményei

OTDK 2017 BME ÉPK – XXXIII. OTDK Műszaki Tudományi Szekció

2017. április 6-8. között került megrendezésre az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekciója a Dunaújvárosi Egyetem szervezésében. (http://otdk2017.uniduna.hu/) 20 egyetem 40 karáról 414 pályamunkát neveztek. Az 53 tagozatba rendezett előadásokat szakmailag független zsűri értékelte: a dolgozatok opponenciáit két-két zsűritag készítette, így az előadások végén feltett kérdések a témakidolgozások alapos ismeretét feltételezték. Minden tagozatban a bemutatott pályamunkáknak csak egyharmada kaphatott helyezéssel járó díjat, valamint egy-egy különdíjat oszthatott még ki a zsűri.
Karunkat 23 pályamunka képviselte - a 2015. és 2016. évi Kari TDK-k kiemelt díjazottjaiból delegálva. A BME Építészmérnöki Kar TDK-zó hallgatóinak eredményei alapján Karunk a műszaki tudományi felsőoktatási karok között az előkelő 4. helyet szerezte meg: 3 első, 3 második helyezést és 6 különdíjat kiérdemelve az átadott 196 elismerés több mint 6 %-át hallgatóink kapták. Az eredményességben Karunk előtt végzett a BME Gépészmérnöki Kar 47 díjjal, a BME Építőmérnöki Kar 14 díjjal és a Debreceni Egyetem Műszaki Kara 12 díjjal.
(Teljes eredménylista: http://otdk2017.uniduna.hu/images/Letoltheto_dokumentumok/eredmenyek.pdf)

I. helyezett (Építés, épületszerkezetek és mérnöki szerkezetek III. tagozat):
Holczer Eszter - Kazi Zsolt: Zöldhomlokzati rendszerek szerkezeti megoldásainak elemzése − Szendvicspanel elé rögzített zöldhomlokzat hatásainak vizsgálata
Témavezetők: Tamási Alexandra doktorandusz, Baráth Géza tudományos segédmunkatárs
1helyezett_holczereszter-kazizsolt.jpg

I. helyezett (Építészet, építészettörténet I. tagozat):
Hevér Dominika - Gál Szabolcs: Az Úr asztala köré gyűlvén - Tiszán innen és Tiszántúl két világháború között épült református templomai
Témavezetők: Vukoszávlyev Zorán PhD egyetemi docens, Baku Eszter tudományos segédmunkatárs
1helyezett_heverdominika-galszabolcs.jpg

I. helyezett (Építészet és építészettörténet II. tagozat):
Miklós Bernadett - Molnár Ádám - Kovács Kata: “DDD” Data Doing Dimension / Műemléki felmérés és dokumentáció konfliktuszónában
Témavezetők: Vasáros Zsolt DLA egyetemi docens, Major Balázs PhD egyetemi docens (PPKE BTK)
1helyezett_miklosbernadett-molnaradam-kovacskata.jpg

II. helyezett (Építés, épületszerkezetek és mérnöki szerkezetek I. tagozat):
Szalai Dóra - Kis Máté: Egy mérőállomás sokrétű felhasználása: tantermek illetve zöldhomlokzat mögötti komfort mérése
Témavezetők: Dobszay Gergely PhD egyetemi docens, Bakonyi Dániel egyetemi tanársegéd, Pataky Rita egyetemi mestertanár, Magyar Zoltán PhD egyetemi docens
2helyezett_szalaidora-kismate.jpg

II. helyezett (Építés, épületszerkezetek és mérnöki szerkezetek II. tagozat):
Kristóf Imola: Acélszerkezetek homloklemezes kapcsolatainak egyszerűsített méretezése
Témavezető: Hegyi Dezső PhD egyetemi docens
2helyezett_kristofimola.jpg

II. helyezett (Építészet és építészettörténet I. tagozat):
Boros Eszter - Farkas Fiametta Szilvia: „Gördülékeny” térhasználat − Guruló sporteszközök és városi terek kapcsolata keszthelyi példán keresztül
Témavezető: Varga Imre mestertanár, Szabó Julianna PhD egyetemi docens
2helyezett_boroseszter-farkasfiametta.jpg

Különdíj (Anyagtudomány, anyagvizsgálat VIII. tagozat):
Kis Vivien: Szintetikus szálak hosszúságának hatása a szálerősítésű betonokban
Témavezető: Juhász Károly Péter egyetemi tanársegéd

Különdíj (Építés, épületszerkezetek és mérnöki szerkezetek I. tagozat):
Füzes Bálint: Membránszerkezetek parametrikus modellgyűjteménye
Témavezető: Hegyi Dezső PhD egyetemi docens

Különdíj (Építés, épületszerkezetek és mérnöki szerkezetek II. tagozat):
Tóth Mária: A szálkoktélok hatása a beton duktilitására
Témavezetők: Pluzsik Anikó PhD egyetemi adjunktus, Juhász Károly Péter egyetemi tanársegéd

Különdíj (Építészet és építészettörténet II. tagozat):
Danielisz Dóra: Sepsiszéki református templomok téralakítása a 16−19. században Témavezető: Krähling János CSc egyetemi docens

Különdíj (Építészet és építészettörténet II. tagozat):
Bene Bence: Tirana – változások és hatásaik/a város alakulása a kommunizmus bukásától napjainkig
Témavezető: Benkő Melinda PhD egyetemi docens

Különdíj (Település- és környezetmérnöki tudományok I. tagozat):
Bardóczi Alexandra: Adatvezérelt városfejlesztés
Témavezető: Kádár Bálint PhD egyetemi docens

OTDK 2017 BME ÉPK – XXXIII. OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekció

2017. április 18-20. között került megrendezésre az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Művészeti és Művészettudományi Szekciója a Pécsi Tudományegyetem szervezésében. (http://otdk.pte.hu/hu/muveszeti/bemutatkozas) Közel 300 alkotás illetve művészeti előadás került bemutatásra. A 37 tagozatba rendezett előadásokat és kiállításokkal egybekötött prezentációs bemutatkozásokat 3-4 tagú szakmai zsűri értékelte (néhány egyedi esettől eltekintve előzetes opponenciákra alapozva). Minden tagozatban a bemutatott pályamunkáknak egyharmada kaphatott helyezéssel járó díjat, valamint egy-egy különdíjat oszthatott még ki a zsűri. Egyes zsűrik nem adtak ki első díjat.
Karunkat 14 pályamunka képviselte - a 2015. és 2016. évi Kari TDK-k kiemelt díjazottjaiból delegálva. A BME Építészmérnöki Kar TDK-zó hallgatói 1 első, 2 második és 2 harmadik helyezést érdemeltek ki a zsűrik döntése alapján. A művészeti konferencián átadott 113 elismerés 4,5 %-át hallgatóink kapták.
(Teljes eredménylista: http://otdk.pte.hu/hu/muveszeti/dijazottak)

I. helyezett (Építőművészet – épülettervezés, tervezés):
Holecz Máté - Koch Márió Péter: Rétegződés
Témavezető: Balázs Mihály DLA egyetemi tanár

II. helyezett (Építőművészet – épülettervezés, tervezés):
Lukács Anna - Maklári Lili - Tóth Annamária: Szövet
Témavezető: Vasáros Zsolt DLA egyetemi docens, Bartók István DLA egyetemi adjunktus

II. helyezett (Építőművészet, építészetelmélet):
Nagy Eszter: Mítosz és valóság
Témavezető: Vasáros Zsolt DLA egyetemi docens, Dolmány Rita

III. helyezett (Építőművészet, építészetelmélet):
Bálint Anna - Csáthy Dorottya - Rácz Noémi: Érintő
Témavezető: Terbe Rita egy. tanársegéd, Kisberzsenyi-Nagy György (Somló)

III. helyezett (Építőművészet, építészetelmélet):
Tibai Friderika - Veres Laura: Hely, udvar és tér - Vernakuláris építészet és modernizmus Észak-Afrikában
Témavezető: Vasáros Zsolt DLA egyetemi docens

A díjazott OTDK-zó hallgatóknak gratulálunk, további sikeres és eredményes tudományos munkát kívánunk.

Urbán Erzsébet - Vukoszávlyev Zorán PhD
Kari TDT titkár - Kari TDT elnök

2017. 05. 22.