Műszaki diplomavédés a Karon

2015. június 25-én, csütörtök 9 órától a Rajzi és Formaismereti Tanszéken kísérleti jelleggel tanszékközi (műszaki) diplomavédést tart az erre létrehozott Bizottság.

A védésen maximum 8 hallgató vehet részt, melyből 2-2 főt a Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszékről, az Épületszerkezettani Tanszékről, az Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszékről, valamint az Építéskivitelezési Tanszékről a szakági konzulensek jelölhetnek, illetve a hallgatók önkéntes választásuk alapján is bekerülhetnek.

Azon hallgatók számára ajánlott a jelentkezés, akik egy, vagy több szakági munkarészt az átlagosnál részletesebben dolgoztak fel, vagy olyan innovatív megoldásokat, speciális eljárásokat alkalmaztak, amelyek túlmutatnak a diplomatervek szokásos tartalmán.

A Bizottság munkája, a védés menete és az értékelés nem különbözik a többi bizottságban megszokottól, kivéve azt, hogy a hallgató számára plusz időkeretet biztosítunk (max. 10 perc a szokásos időkimérethez képest), hogy a tervének saját maga által kiemelkedőnek tartott, vagy az átlagosnál részletesebben kidolgozott műszaki részeit bemutathassa.

Az eredeti jelentkezési határidőt (2015. június 15.) meghosszabbították, így jelentkezni 2015. június 17-én, hétfőn 12 óráig, a Dékáni Hivatalban kitett íven, a hallgató aláírásával lehet. Itt a hallgatónak lehetősége van megnevezni azt a szakágat, amelynek ismertetésére a plusz időkeretet igénybe kívánja venni. Túljelentkezés esetén a megjelölt szakági tanszék javaslata dönt.

A Bizottság szervezésének speciális szabályairól, a tanszéki előzetes értékelésről, a tervezési tanszékek jelenlétéről, az érdemjegyek számításáról és dokumentálásáról a mellékelt felhívásban lehet olvasni.

A tapasztalatokat a védési alkalom után a Dékáni Hivatal és a kari vezetés összegzi, és a Kari Tanács elé tárja megvitatásra.

2015. 06. 15.