Megszületett a döntés a stratégiai tervezés második szakaszában

Az Építészmérnöki Kar megújulási folyamatának második szakaszában a stratégia alapján meghatározott hat kiemelt tématerület
(Értékeink, Alkotás/Oktatás/Kutatás, Szervezet, Gazdaság, Teljesítménymérés, Oktatásmódszertan) kidolgozása történt meg.

Hat munkacsoport, összesen 30 oktató és munkacsoportonként egy diákképviselő dolgozott együtt az elmúlt hónapokban.
A résztvevők a közös munkát egy rendkívül inspiratív, kreatív alkotófolyamatként élték meg, ahol kellő időt és odafigyelést tudtak fordítani a különféle nézőpontok, vélemények átgondolására.

Ennek a közös munkának az eredménye az a hat előterjesztés-tervezet,
amelyeket elemezve, az azokban megjelenő átfedéseket is vizsgálva a kari vezetés kialakította azt a döntési javaslatcsomagot, amelyet számos egyeztetési és véleményezési fórumon megvitatott.
(Tanszékvezetői kerekasztal, Oktatási és Gazdasági Bizottságok, Szakbizottságok kerekasztala, nyilvános oktatói fórum, Doktori Iskolák és Professzorok kerekasztala, munkavállalói és hallgatói képviseletek)

A javaslatcsomag az alábbi öt téma köré csoportosult:

#1 Munkaszervezési modellváltás

#2 Kiválósági program elindítása

#3-4 Egyensúlyos teherviselés irányába való elmozdulás

#5-6 Oktatói teljesítmény, hallgatói kimenet

#7-12 Oktatásunk modernizálása

A véleményezési folyamat eredményeképp egy átdolgozott javaslatcsomag került 2019. március 27-én a Kari Tanács elé.

A Kari Tanács ülésén, hosszú vitát követően, kisebb pontosításokkal mind a 12 döntési javaslatot elfogadták nagy többséggel a jelenlévők, amely döntések a továbbiakban, irányelvként biztosítják a kar megújulási folyamatát.

Jelentősebb változtatáson a "munkaszervezési modellváltás" döntési javaslat ment keresztül.
A kerekasztal fórumokon két javaslat markánsan eltérő tervéről (A vagy B) folyt a beszélgetés.
A szervezeti modellváltás egyik javasolt iránya az volt, hogy a jelenlegi tanszéki struktúra megőrzése mellett egy Tudásközpont létrehozása támogassa a Kar adaptációs képességét, amely a tanszékek közötti együttműködési platform szerepét is betöltheti (A).
A másik irány a nagyobb létszámú, multidiszciplináris tanszéki modell felé való elmozdulás volt (B).
A Kari Tanács elé (az egyeztetési folyamat eredményeképpen) végül az "A" javaslat került.

Végső döntés arról született, hogy a Kar vizsgálja tovább a Tudásközpont létrahozásának lehetőségét.

A tervezési folyamat következő szakaszában a Kar missziója és stratégia elvei mellett ez a 12 pontba foglalt döntés ad keretet a kari megújulás folytatásának.

A tervezési folyamat harmadik ütemének célja az új tanterv kereteinek közös kialakítása.

2019. 03. 28.

Hírcsoport: