Kitüntetésben részesült oktatók

2014. június 4-én a Kari Tanács ünnepi ülésén Dr. Becker Gábor, karunk dékánja átadta a Szentkirályi Zoltán-díjat, a Rados Jenő-emlékérmet, valamint a címzetes egyetemi docensi és tanári címeket.

 

 

Szentkirályi Zoltán-díjat kapott:

Horváth Sándor, az Épületszerkezettani Tanszék adjunktusa, akinek szakmai elismertsége igen széleskörű, és aki 3 évtizedes elhivatott oktatói tevékenységével építészek generációit nevelte igényességre és a szakma szeretetére.

horvathsandor_szentkiralyi.jpg

 

Rados Jenő-emlékérmet kapott:

Bugár Mészáros Károly a magyar műemlékvédelem területén 36 éven át kifejtett sikeres szakmai és vezetői tevékenységéért.

bugarmkaroly_randos.jpg

 

Címzetes egyetemi docensi címet kapott:

dr. Hajnal István, aki magas szintű tudásával, szakmai tapasztalatával, igényes előadásmódjával hiánypótló ismeretekkel gazdagítja az építész- és építőmérnök hallgatókat az ingatlanfejlesztés és ingatlangazdálkodás, a gazdasági számítások és az ingatlan-értékbecslés szakterületein. 
 
drhajnal_cimzetes_ed.jpg
 
Hőnich Richárd DLA építész meghívott oktatóként közel két évtizeden át végzett magas színvonalú konzulensi és alkotói munkája, az Építészmérnöki Kar önzetlen szakmai és erkölcsi támogatása elismeréseként.
 
honichr_cimzetes_ed.jpg

Móricz István egyetemi adjunktus a Kar érdekében végzett 45 évi kiemelkedő oktatói és közösségért végzett munkája elismeréseként.

moriczi_cimzetes_ed.jpg

 

Címzetes egyetemi tanári címet kapott:

Radványi György DLA egyetemi docens több mint négy évtizeden át végzett kimagaslóan magas színvonalú oktatási munkája, a francia nyelvű képzésben és az Építészmérnöki Kar nemzetközi jó hírének terjesztésében vállalt szerepéért.
 
radvanyigy_etanar.jpg
 
Winkler Barnabás DLA építész alkotásai, a karunkhoz köthető oktatási, valamint a magyar építészeti közéletben végzett kiemelkedő és hiánypótló munkásságáért.
 
winklerb_etanar.jpg
2014. 06. 06.

Hírcsoport: