Képzési Szakbizottságok alkuló ülése

Most először 2018. november 28-án közös fórumon ültek össze az új dékáni vezetés képzési szakbizottságai. Alföldi György dékán bemutatta az Épkar2020 elnevezésű fejlesztési programot.
A prezentációban és nyomtatott füzetként is átadott (a cikk alján letölthető pdf formátumban) fejlesztési koncepcióról nagy elismeréssel nyilatkoztak a bizottságok külsős tagjai. Reményüket és elköteleződésüket fejezték ki, hogy érdemben tudják támogatni a "Jövő Építészkara" stratégiai terv megvalósítását.

A Kar Képzési Szakbizottságainak összetétele:
- elnök - egy-egy fő: a mindenkori dékán, illetve dékánhelyettesek,
- külsős tagok - négy-négy fő, akik a tervezői, illetve a kivitelezői szakma magasan elismert és befolyásos tagjai (tervezők, kivitelező vállalatok vezetői),
- belsős tagok - öt-öt fő, akik a Kar főállású, minősített oktató-kutató tagjai.

Külsős tagok, akik az "osztatlan" és az MSc képzés szakbizottságában megegyeznek:
- Ferkai András - művészet- és építészettörténész
- Kálmán Péter - Óbuda Group vezérigazgató
- Somlai-Fischer Ádám - Prezi alapító-tulajdonos
- Tima Zoltán - Közti zRt. Tima Stúdió műteremvezető

Külsős tagok a BSc képzésen:
- Mikusi Róbert - Market zRt. műszaki vezérigazgató-helyettes
- Pete Zoltán - Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) ügyvezető igazgató-helyettes
- Plájer János - Óbuda Építész Stúdió Kft. ügyvezető
- Pongor László - Pond Mérnöki Iroda Kft. alapító-tulajdonos

2018. 12. 03.

Hírcsoport: