Kari Tanács ülése 2019. október 30.

M E G H Í V Ó
az Építészmérnöki Kar Tanácsának 2019. október 30-án (szerda)
14.15 órakor a Nagytanácsteremben (K. I. emelet 10.) tartandó ülésére

1) Bejelentések

2) Napirend elfogadása

3) Javaslat a Kari Tanács 2019/2020-as tanév Éves Üléstervének elfogadására (munkaterv)
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

4) Javaslat a 2019/2020-as tanév költségtérítési összegeinek megállapítására
Előterjesztő: Dr. Strommer László gazdasági dékánhelyettes

5) Beszámoló a BME ÉPK KOEB versenycsapat Solar Decathlon versenyen való részvételéről és döntési javaslat az ÉPK támogatásról
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

6) Beszámoló a Kari Jövő folyamatairól az utolsó kari tanácsi ülés óta eltelt időszakban
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

7) Javaslat az Épületszigetelő Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak új szakfelelős személyének jóváhagyására
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

8) Tájékoztató a felvételi eredményekről és az új tanév indításáról
Előterjesztő: Dr. Lepel Adrienn, a Dékáni Hivatal vezetője

9) Egyebek

A napirendi pontok mellékletei megtekinthetők az Építészmérnöki Kar honlapján.
Az ügyek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2019. október 24.

Alföldi György DLA
dékán

2019. 10. 25.