Kari Tanács ülése 2019. március 27.

M E G H Í V Ó
az Építészmérnöki Kar Tanácsának 2019. március 27-én (szerda)
14.15 órakor a Nagytanácsteremben (K. I. emelet 10.) tartandó ülésére

1) Bejelentések (Sziltan, Éptört, Épszerk, OTDK)

2) Napirend elfogadása

3) Javaslat a Kari Jövőről – Építészmérnöki Kar 2020 (2. döntés)
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán
Elfogadott változat

4) Tájékoztató a Kari Jövő – Építészmérnöki Kar 2020 3. fordulójáról
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

5) Javaslat az Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék tárgyának adatlapján történt változás elfogadására
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán
* Hídszerkezetek esztétikája

6) Egyebek

Budapest, 2019. március 21.

Alföldi György DLA
dékán

2019. 03. 22.