Kari Tanács ülése 2019. május 28.

M E G H Í V Ó
az Építészmérnöki Kar Tanácsának 2019. május 28-án (kedd)
14.15 órakor a Nagytanácsteremben (K. I. emelet 10.) tartandó ülésére

1) Bejelentések (Sziltan, Közép)

2) Napirend elfogadása

3) Javaslat tanszékvezetői beszámoló elfogadására
* Dr. Krähing János egyetemi tanár – Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

4) Javaslat tanszékvezetői pályázat véleményezésére (véleményező bizottság jegyzőkönyve)
* Dr. Krähing János egyetemi tanár – Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

5) Javaslat tanszékvezetői beszámoló elfogadására
* Dr. Sajtos István habilitált egyetemi docens – Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

6) Javaslat tanszékvezetői pályázat véleményezésére (véleményező bizottság jegyzőkönyve)
* Dr. Hegyi Dezső egyetemi docens – Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

7) Javaslat tanszékvezetői beszámoló elfogadására
* Dr. Benkő Melinda habilitált egyetemi docens – Urbanisztika Tanszék
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

8) Javaslat tanszékvezetői pályázat véleményezésére (véleményező bizottság jegyzőkönyve)
* Szabó Árpád DLA egyetemi docens – Urbanisztika Tanszék
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

9) Tájékoztató a Kar digitális rendszerének megújítására (Digitális Építész Kar)
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

11) Egyebek

A napirendi pontok mellékletei megtekinthetők az Építészmérnöki Kar honlapján.
Az ügyek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2019. május 23.

Alföldi György DLA
dékán

2019. 05. 23.