Kari Tanács ülése 2019. június 25.

M E G H Í V Ó
az Építészmérnöki Kar Tanácsának 2019. június 25-én (kedd)
14.15 órakor a Nagytanácsteremben (K. I. emelet 10.) tartandó ülésére

1) Bejelentések (Ipar, Sziltan1, Sziltan2)

2) Napirend elfogadása

3) Javaslat a Kari Jövőről – Építészmérnöki Kar 2020 (3. döntés)
Helyszíni módosítással elfogadott határozat
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán
Melléklet:Háttéranyag

4) Tájékoztató a Solar Decathlon Europe 2019 versenyen induló BME KOEB csapat előrehaladásáról
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

5) Egyebek

A napirendi pontok mellékletei megtekinthetők az Építészmérnöki Kar honlapján.
Az ügyek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2019. június 20.

Alföldi György DLA
dékán

2019. 06. 20.