Kari Tanács ülése 2019. január 16.

M E G H Í V Ó
az Építészmérnöki Kar Tanácsának 2019. január 16-án (szerda)
14.15 órakor a Nagytanácsteremben (K. I. emelet 10.) tartandó ülésére

1) Bejelentések

2) Napirend elfogadása

3) Beszámoló az Építészmérnöki Kar I. negyedéves tervéről és a II. negyedéves terv bemutatása
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

4) Javaslat egyetemi docensi pályázat véleményezésére (jegyzőkönyv)
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán
* Klobusovszki Péter DLA – Középülettervezési Tanszék

5) Javaslat professor emeritus cím adományozására
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán
* Cságoly Ferenc DLA – Középülettervezési Tanszék
* Kaszás Károly DLA – Középülettervezési Tanszék
* Török Ferenc DLA – Középülettervezési Tanszék

6) Javaslat címzetes egyetemi tanári cím adományozására
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán
* Dobai János DLA – Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék
* Pazár Béla DLA – Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

7) Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán
* Sátori Sándor – Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék
* Wiesner György - Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék

8) Javaslat mestertanári cím adományozására
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán
* Meditz László – Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék, Középülettervezési Tanszék
* Szász László – Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék, Középülettervezési Tanszék

9) Javaslat a Egyetem Díszpolgára cím adományozására
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán
* Dr. Molnár Antal – Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék

10) Javaslat Rados Jenő-emlékérem adományozására
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán
* Arnóth Ádám

11) Egyebek

A napirendi pontok mellékletei megtekinthetők az Építészmérnöki Kar honlapján.
Az ügyek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2019. január 9.

Alföldi György DLA
dékán

2019. 03. 21.