Kari Tanács ülése 2019. április 24.

M E G H Í V Ó
az Építészmérnöki Kar Tanácsának 2019. április 24-én (szerda)
14.15 órakor a Nagytanácsteremben (K. I. emelet 10.) tartandó ülésére

1) Bejelentések (Ipar, Urb)

2) Napirend elfogadása

3) Javaslat a Kar 2018. évi gazdálkodása beszámolójának és 2019. évi költségvetésének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Strommer László gazdasági dékánhelyettes
Melléklet: Kari forrás- és költségallokációs eljárásrend

4) Javaslat az Építészmérnöki Kar tárgyai adatlapjain történt aktuális változások elfogadására
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán
Melléklet: Tantárgyadatlapok

5) Javaslat az Építészmérnöki Kar - Építészmérnöki Osztatlan Mesterképzési Szak „Rajz8-9 BMEEPTCRA89” kötelezően válaszható tárgycsoport tantárgyainak elfogadására
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán
Melléklet: Tantárgyadatlapok

6) Javaslat az Építészmérnöki Kar – Középülettervezési tanszékén indítandó BMEEPKOAD01 Bsc diplomatevezés KO és BMEEPKOS711 Kiskomplex S tantárgyak elfogadására
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán
Melléklet: BMEEPKOAD01 tantárgyadatlap, BMEEPKOS711 tantárgyadatlap

7) Javaslat jubileumi diplomák adományozására
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

8) Egyebek

A napirendi pontok mellékletei megtekinthetők az Építészmérnöki Kar honlapján.
Az ügyek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2019. április 17.

Alföldi György DLA
dékán

2019. 04. 17.