Kari Tanács ülése 2018. szeptember 26.

M E G H Í V Ó
az Építészmérnöki Kar Tanácsának 2018. augusztus 29-án (szerda)
14.15 órakor a Nagytanácsteremben (K. I. emelet 10.) tartandó ülésére

1) Bejelentések (Éptört, Rajzi)

2) Napirend elfogadása

3) A dékán és a dékánhelyettesek bemutatkozása
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

4) Javaslat az Építészmérnöki Kar Tanácsának Munkatervére a 2018/19. tanévre
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

5) Az Építészmérnöki Kar negyedéves terve 2018. december 31-ig
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

6) Javaslat a szakfelelősök és a szakbizottságok tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

7) Javaslat a kari állandó bizottságok tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

8) Beszámoló a 2018/2019-es tanév kezdetéről
Előterjesztő: Dr. Lepel Adrien dékáni hivatalvezető

9) Miniszteri elismerő oklevél átadása - Kemes Balázs (Középülettervezési Tsz.)
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

10) Egyebek

A napirendi pontok mellékletei megtekinthetők az Építészmérnöki Kar honlapján.
Az ügyek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2018. szeptember 20.

Alföldi György DLA
dékán

2018. 09. 21.