Kari Tanács ülése 2018. október 31.

M E G H Í V Ó
az Építészmérnöki Kar Tanácsának 2018. október 31-én (szerda)
14.15 órakor a Nagytanácsteremben (K. I. emelet 10.) tartandó ülésére

1) Bejelentések

2) Napirend elfogadása

3) Javaslat a „Kari Jövő – Misszió és stratégiai elvek” elfogadására
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

4) Javaslat egyetemi tanári pályázat véleményezésére (jegyzőkönyv)
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán
* Vasáros Zsolt DLA – Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék

5) Javaslat egyetemi tanári pályázat véleményezésére (jegyzőkönyv)
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán
* Szabó Levente DLA – Középülettervezési Tanszék

6) Javaslat Épületszerkezeti specializáció bevezetésére az Építész mesterképzési szakon a 2018/2019. tanévtől
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán
Mellékletek: Specializáció mintatanterve, Kötelezően választható tárgyak listája

7) Javaslat az Építészmérnöki osztatlan mesterképzési szak specializáció-választási eljárásrendjének módosítására
Előterjesztő: Horváth Bálint HK elnök

8) Egyebek

A napirendi pontok mellékletei megtekinthetők az Építészmérnöki Kar honlapján.
Az ügyek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2018. október 26.

Alföldi György DLA
dékán

2018. 10. 26.