Kari Tanács ülése 2018. november 28.

M E G H Í V Ó
az Építészmérnöki Kar Tanácsának 2018. november 28-án (szerda)
14.15 órakor a Nagytanácsteremben (K. I. emelet 10.) tartandó ülésére

1) Bejelentések

2) Napirend elfogadása

3) Javaslat az Építészmérnöki Kar - Építészmérnöki Osztatlan Mesterképzési Szak specializációválasztási rendjének dékáni utasításban való szabályozására (dékáni utasítás)
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán

4) Egyebek

A napirendi pontok mellékletei megtekinthetők az Építészmérnöki Kar honlapján.
Az ügy fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2018. november 22.

Alföldi György DLA
dékán

2018. 11. 22.