Kari Tanács ülése 2018. december 12.

M E G H Í V Ó
az Építészmérnöki Kar Tanácsának 2018. december 12-én (szerda)
14.15 órakor a Nagytanácsteremben (K. I. emelet 10.) tartandó ülésére

1) Bejelentések

2) Napirend elfogadása

3) Javaslat az Építészmérnöki Kar - Építész Mesterképzési Szak - Épületszerkezeti Specializációján indítandó BMEEPESM2TG Tanszéki Gyakorlat 1. és BMEEPESM3TG Tanszéki gyakorlat 2. tantárgyak elfogadására
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán
Mellékletek: Tantárgyadatlap BMEEPESM2TG, BMEEPESM3TG

4) Javaslat az Építészmérnöki Kar - Építészmérnöki Osztatlan Mesterképzési Szak 6. félévben kötelezően válaszható BMEEPTCT601 Tanszéki Terv Tárgycsoport kiterjesztésére
Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán
Mellékletek: Tárgyadatlapok

5) Javaslat Tiszteletbeli Doktor cím adományozására
Előterjesztő: Dr. Krähling János tanszékvezető
* Donatella Fiorani - professzor, Sapienza University of Rome

6) Tájékoztató a 2018/19/2. félév indításáról
Előterjesztő: Dr. Lepel Adrienn hivatalvezető (Dékáni Hivatal)

7) Beszámoló a PhD és a DLA képzésről
* Balázs Mihály DLA – Építőművészeti Doktori Iskola
* Dr. Domokos Gábor – Csonka Pál Doktori Iskola

8) Tájékoztató a Tudományos Diákköri Konferenciáról
Előterjesztő: Dr. Halmos Balázs adjunktus

9) Egyebek

A napirendi pontok mellékletei megtekinthetők az Építészmérnöki Kar honlapján.
Az ügy fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2018. december 7.

Alföldi György DLA
dékán

2018. 12. 07.