Felhívás jelentkezésre és védésre a Kari Eseti (Műszaki) Diploma Bizottság előtt

A Kari Tanácson korábban elhangzottak szerint, kari vezetői döntés értelmében ebben a félévben az osztatlan képzésben ismét megszervezésre kerül egy tanszékközi (műszaki) diplomavédési alkalom és ehhez tartozó bizottság. A védést a dékán által felkért tanszék fogja megszervezni, valamint biztosítja a helyszínt és az adminisztrációt. A védés pontos időpontja a jelentkezettek számától függően később kerül kihirdetésre (2016. június 29. szerda, Rajzi és Formaismereti Tanszék termében).

Erre a védési alkalomra a hallgató önkéntes választása alapján lehet bekerülni, de javasolhatja azt a tervezési vagy bármelyik szakági konzulense is. A hallgatók száma ezen az alkalmon max. 8 fő lehet, amelyre a Szilárdságtani és Tartószerkezeti, az Épületszerkezettani, az Épületgépészeti és az Építéskivitelezési Tanszék jelölhet hallgatót. Ajánlható a jelentkezés azon hallgató számára, aki valamely vagy több szakági munkarészt az átlagosnál részletesebben dolgozott fel, vagy olyan innovatív megoldásokat, speciális eljárásokat alkalmazott, amelyek túlmutatnak a diplomatervek szokásos tartalmán.

A védés speciális szabályai: A bizottság munkája, a védés menete és az értékelés nem különbözik a többi bizottságban megszokottól, kivéve abban, hogy a hallgató számára plusz időkeretet kell biztosítani (max. 10 perc a szokásos időkimérethez képest), hogy a tervének saját maga által kiemelkedőnek tartott vagy az átlagosnál részletesebben kidolgozott műszaki részeit bemutathassa.

A hallgató jelentkezése a Dékáni Hivatalban kitett íven, a hallgató aláírásával történik, 2016. június 20. 12 óráig. A hallgatónak lehetősége van megnevezni azt a szakágat, amelynek ismertetésére a plusz időkeretet igénybe kívánja venni. Túljelentkezés esetén a megjelölt szakági tanszék javaslata dönt.

A bizottság szervezésének speciális szabályai: a kisorsolt bizottsági tagok előzetes tudomására kell hozni, hogy ebbe a bizottságba a hallgató önkéntes jelentkezése alapján a műszaki tartalom részletesebb kifejtése érdekében jelentkezett, és az ehhez szükséges plusz időkeret miatt a szokásosnál hosszabb védési időre lehet számítani. Amennyiben a kisorsolt bizottsági tag (előzetes tájékoztatása után) úgy nyilatkozik, hogy ezeket a feltételeket nem kívánja teljesíteni, akkor másik tagot kell sorsolni.

A tanszéki előzetes értékelés, a tervezési tanszékek jelenléte, az érdemjegyek számítása és dokumentálása a megszokott módokon történik. Az opponencia megszervezése, az opponens kiválasztása és felkérése a diplomáztató tanszék feladata. A diplomáztató tanszék a védés előtti nap délig eljuttatja a tanszéki értékelést és az opponenciákat a védést szervező tanszékre.

A Dékáni Hivatal tájékoztatása innen le is tölthető.

2016. 06. 16.