Facing Post-Socialist Urban Heritage / Doconf 2019

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Karának Urbanisztika Tanszéke idén harmadik alkalommal szervezi meg a szocialista időszak városépítészeti örökségének feldolgozását célul kitűző nemzetközi doktori-posztdoktori konferenciát.

2019. október 4-5., Budapest
BME Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék
A konferencia helyszíne: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3, K épület 210 terem

Az urbanisztika jelen kihívásai közt meghatározó problémát jelentenek a második világháború után a vasfüggöny mindkét oldalán megépült nagyléptékű modern együttesek
időszerű rehabilitációjának kérdései. A 2019. évi urb/doconf esemény a kétévente megrendezésre kerülő doktori-posztdoktori konferencia sorozat harmadik alkalma, amely
összehasonlító áttekintést nyújt a Közép- és Kelet-Európa, és a posztszovjet Ázsia posztszocialista városainak épített környezetét vizsgáló doktori kutatásokról.
A meghívottak között olyan doktori kutatók (doktori hallgatók, jelöltek vagy posztdoktorikutatók legfeljebb öt évvel a doktori fokozat megszerzése után) szerepelnek, akik az építészet, városépítészet, várostervezés vagy tájépítészet területén végzik kutatásaikat. A 2015 óta futó eseménysorozattal a BME Urbanisztika Tanszék kiemelt célja, hogy a doktori intézmények között nemzetközi szinten is elősegítse az együttműködést, létrehozva egy nemzetközi hálózatot a jövő generáció tudósai számára.
A konferencia partnere a modern építészet dokumentálására szakosodott Docomomo International ISC U+L szervezet, az MTA Településtudományi Állandó Bizottsága, a BME Építészmérnöki Karának Jövő Alap programja, a Városépítészetért Alapítvány és a Francia Intézet.

A témát 4 szekcióban dolgozzák fel a résztvevők az eseményen: a tervezéselméleti alapvetések mellett a tömeges lakásépítés, a közterületek megújítás, és a táj
transzformációjának problémái alakítják az egyes szekciók témaköreit.
Az esemény részletes programja a konferencia weboldalán olvasható:
www.urb.bme.hu/doconf2019

2019. 09. 23.

Hírcsoport: