Erasmus referensi pályázat

Az Építészmérnöki Kar dékánja pályázatot hirdet pályázat Erasmus országreferensi pozíció betöltésére.

Az Erasmus országreferens feladata:

Az érintett ország intézményeinek megismerése, kutatási, illetve oktatási kapcsolatok építésének segítése, kiutazó hallgatók informálása.

Az Építészmérnöki Kar az Erasmus oktatói/személyzeti mobilitás keretében segíti a referenst, hogy tanévenként legalább egy intézményt meglátogasson.

Az Építészmérnöki Kar négy európai Erasmus országreferenst kíván megbízni:

  • német nyelvterület (Németország, Ausztria, Svájc)
  • francia nyelvterület (Franciaország, Belgium, Svájc)
  • Olaszország
  • Spanyolország-Portugália

A pályázónak rendelkeznie kell az adott ország oktatási nyelvéből középfokú nyelvvizsgával – a spanyol-portugál területen angol felsőfokú nyelvvizsga is elfogadott.  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a megpályázott területen oktatási/kutatási tapasztalat.

A pályázat beadási határideje: 2015. május 8.

A pályázat beadásának helye: BME Építészmérnöki Kar, Dékáni Hivatal

A pályázat beadásának módja: papíron és elektronikusan a Kar dékánjának címezve (dekanihivatal@epitesz.bme.hu)

A pályázat tartalma:

  • A pályázó neve, beosztása
  • Megpályázott terület
  • Nyelvvizsga bizonyítvány másolata
  • A megpályázott területen oktatási/kutatási tapasztalat

A megbízás meghatározott időre szól:  2015. április 15. – 2018. augusztus 31.

A megbízásról a kar dékánja dönt a kari Erasmus koordinátor javaslatára.

2015. 04. 24.