Építésztervező szakirányú továbbképzés szeptembertől

A Középülettervezési Tanszék 2014 szeptemberében ismét elindítja Okleveles Építésztervező Szakmérnök szakirányú továbbképzését.

A képzés alapvetően a tervezési készséget kívánja fejleszteni, minden kiegészítő ismeret, illetve diszciplina ennek van alávetve. A kurzus négy szemesztere négy, egymásra épülő, egymással összefüggő építészeti tematika köré szerveződik. E négy problémakör végső soron az építészet speciális tér – idő rendszerével kapcsolatos, azaz az építészet egészét a hely – kor relációban vizsgálja.

Az első három félév foglalkozik az építészeti hellyel, a természetestől a mesterséges (művi) felé haladva (természet, falu, város), a negyedik az idővel, az idő és az építészet viszonyával (épített örökség).
Feladataink a kurzusokon megszerzett ismeretanyag gyors, hatékony, érzékeny feldolgozását célozzák, miközben aktuális szakmai kérdésköröket is boncolgatnak (ökologikus építés, energiatudatosság ) és egyben reagálnak a kortárs építészet éppen aktuális felvetéseire, a most zajló építészeti kérdésekre.

A két éves kurzus mesterei:
Balázs Mihály, Golda János, Karácsony Tamás, U. Nagy Gábor, Zsuffa Zsolt

Jelentkezni lehet a tanszék honlapján felsorolt dokumentumokkal és a letölthető jelentkezési lappal lehet, 2014. június 30-ig.

2014. 05. 21.