Építész mesterképzési szak felvételi

A BME Építészmérnöki Kar Építész mesterképzésére jelentkezőknek felvételi vizsgán kell részt venniük.
A vizsga helye: BME Központi épület, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület
Gyülekező az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala előtt: I. emelet 23.
A vizsga időpontja: 2018. július 3. 9.00 órától egész nap, a pontos beosztásról a jelentkezőket a helyszínen tájékoztatjuk.
A vizsga díja: 4.000 Ft
A befizetés módja: Banki átutalással, legalább két nappal a vizsga előtt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett következő bankszámlaszámára:
Magyar Államkincstár 10032000-01425279
A közlemény rovatban a következőket kérjük feltűntetni:
21752-114-20 MSc felvételi vizsga és a jelentkező neve!
Igény esetén a befizetéshez postai csekket tudunk küldeni.
A vizsga részei: (kivonatok a felvételi szabályzatból)
A felvételi vizsga három részből áll:
a) az írásbeli vizsgarész: Az írásbeli vizsgarész elsősorban a jelentkezők tudás jellegű kompetenciáját vizsgálja Kérdések tehetők fel építészet, urbanisztika, tartószerkezetek, ingatlan témakörökből. A vizsgarész hossza maximum 90 perc. Az írásbeli vizsgarészen megszerezhető maximális pontszám 40 pont.
b) a kreativitást mérő gyakorlati vizsgarész: A vizsgarész a kreatív alkotó feladat által elsősorban a jelentkezők képesség típusú kompetenciáját vizsgálja. A vizsgarész hossza maximum 120 perc. A vizsgarészen megszerezhető pontszám maximum 20 pont.
c) a szóbeli vizsgarész: a) A szóbeli vizsgarész elsősorban a jelentkező attitűdjét, motivációját vizsgálja, a jelentkező korábbi tevékenységeit bemutató portfóliójának ismertetésével. A vizsgarész időtartama 10-15 perc személyenként. A szóbeli vizsgán maximum 30 pont szerezhető.

Kérjük, hogy a vizsgára hozzák magukkal az eddigi munkásságukat bemutató portfóliójukat, amelynek mindenképpen tartalmaznia kell egy, legalább 1 db A/4-es oldal terjedelmű motivációs levelet, amelyben a személyes viszonyukat fejtik ki az Építész mesterszakkal kapcsolatban.
A vizsgára mindenképp hozzanak magukkal egy, a személyük igazolására szolgáló dokumentumot, valamint a rajzi és kreatív készség felméréséhez (akció-modell és rajz készítése) szükséges technikai eszközöket: ollót, ragasztót, olyan lapot, amelyen tudnak vágni, törhető pengéjű vágóeszközt (tapétavágó kést).
Kérjük, hozzák magukkal a banki átutalással történő befizetésről szóló igazolást (banki vagy az internetről nyomtatott igazolást, vagy a postai befizetés feladóvevényét). A befizetési igazoláson szerepelnie kell a befizető nevének, számlaszámának, a fogadó fél nevének, bankszámlaszámának, az átutalt összegnek, valamint a közlemény rovatnak. Ezt a vizsgán le kell adni. Ezen felül kérjük, kitöltve hozzák magukkal a következő adatlapot.
A felvételi vizsgát csak a megadott időpontban tartjuk, pótlásra nincs lehetőség.
Ha bármilyen kérdésük van, vegyék fel velünk a kapcsolatot az alábbi email címen: dekanihivatal@epitesz.bme.hu (Dékáni Hivatal).

2018. 06. 21.

Hírcsoport: