Elhunyt Ihrig Dénes

Ihrig Dénes
(1931-2019)

1931-ben született Pécsett. Kezdetben egy-egy évig néhány városépítéshez kapcsolódó gyakorlati munkahelyen dolgozott, majd 1957-től Építészmérnöki Karunk Városépítési (ma Urbanisztika) Tanszékén volt tanársegéd, 1962-től adjunktus és 1974-től egyetemi docens. 1995-ben vonult nyugállományba, de oktatómunkáját a legutóbbi évig folytatta. A Tanszék valamennyi oktatási munkájában részt vett. Több évig volt tanszékvezető-helyettes, egy évig megbízott tanszékvezető, egy ideig az Építészmérnöki Kar tudományos diákköri elnöke, majd a Kari Gazdasági Bizottság vezetője. Eredményesen vett részt országos városrendezési tervpályázatokon, nagyobb tervezési megbízásoknak tett eleget tervezőtársakkal vagy a munka irányítójaként. Előadásaiban és publikációiban oktatási kérdésekkel, tervezésmetodikával, város-rekonstrukcióval és a városépítés történetével foglalkozott, az utóbbi évtizedben a magyar településtörténettel. Az 1966/67. tanévben urbanisztikai posztgraduális diplomát szerzett Franciaországban (Párizs, CRU). Számos külföldi egyetemen és konferencián tartott előadást (Párizs, Strassburg, Tallin, Havanna, Cleveland, Jereván, Kolozsvár). Többirányú szakma-társadalmi tevékenységéből kiemelkedő az ÉTE Városrendezési Szakosztályának nyolc évig tartó vezetése.

Munkássága elismeréseként megkapta A Felsőoktatás, valamint Az Építőipar Kiváló Dolgozója kitüntetéseket, az Alpár Ignác-érmet, Békéscsaba városától a Városunkért emlékérmet és 2011-ben a Palóczi Antal-díjat.

Temetése 2019. január 24-én, csütörtökön 13.45 órakor lesz a Farkasréti temetőben.

Emlékét szeretettel őrizzük!

2019. 01. 08.