Dr. Kerékgyártó Béla (1949-2018)

Kerékgyártó Béla
(1949-2018)

Életét az egyetemi oktatásnak szentelte, 1983 óta tanított a BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszékén. Az 1990-es évektől fordult érdeklődése a kortárs építészet felé, kezdettől meghatározó tanárszemélyisége volt az Építőművészeti Doktori Iskolának. Munkáját 2014-ben a Magyar Építőművészek Szövetsége Kotsis Iván-éremmel ismerte el, az Építészmérnöki Kar 2017-ben címzetes egyetemi tanárrá nevezte ki.
Végtelen figyelmessége, segítőkészsége, kifogyhatatlan türelme építész generációk számára jelentett biztos szellemi támaszt. Műveltsége, szakmai tájékozottsága, embersége és az építészet iránti mély elkötelezettsége tette őt sokunk számára példaképpé.
Emlékét szeretettel őrizzük!

2018. 12. 06.