DLA - felvételi hirdetmény

A BME Építőművészeti Doktori Iskola felvételt hirdet az Építészmérnöki Kar 3 éves doktori képzésére. A jelentkezők az első két évben a tervezés-kutatás szoros kapcsolatán alapuló tematikus programban vesznek részt.

Az Építőművészeti Doktori Iskola a 2014-2015-ös tanéve témájának címéül A Dunánál címet választotta.

A főváros és a folyó kapcsolata régóta foglalkoztat városlakókat és építészeket egyaránt. Budapest belső kerületeit a rakpartok elvágják a folyótól, és bár a peremterületeken az elszigeteltség gyengül, a kapcsolat néhány kivételtől eltekintve mégsem jön létre. A Duna hol szoros kapcsolatba kerül a várossal, hol csak egy-egy kisebb terület identitását határozza meg, mégis lényegi eleme lehet az egyes akcióterületek fejlesztésének.

A doktori iskola az általános, egy tematikus évre vonatkozó mottóhoz négy altémát hirdet meg, amelyeknek megfelelően négy tematikus alkotócsoport dolgozik majd a két félév során. A jelentkezőknek valamely tanszéken témavezetőt kell választaniuk egyéni kutatási programjukhoz, majd vele egyetértésben meg kell jelölniük, hogy az első tematikus évben mely csoportos témához szeretnének kapcsolódni. Az egyes csoportok a tanév elején kiegészülnek a jelenleg másodéves doktorandusz hallgatókkal is (további 2-3 fő). Az így megalakuló munkacsoportok két szemeszteren keresztül közösen dolgoznak. Az egyes doktoranduszok egyéni kutatási témái szabadon választhatók, célszerűen minél szorosabb kapcsolatban a csoportos projekt témájával. 

A Doktori Iskola 2014. június 4-én délelőtt 10 órakor konzultációt tart a felvételizőknek az esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan a BME K254-es termében. Felvételre jelentkezni az Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék titkárságára (egyben a Doktori Iskola titkárságára, Karner Anikó részére) beadott anyaggal lehet 2014. június 20-án 12 óráig. A jelentkezés feltételeiről a doktori iskola honlapján lehet bővebben olvasni. A 2013/14-es tematikus évet lezáró prezentáció június 10-én 9 órától a K210-es teremben kezdődik, amely alkalom minden érdeklődő számára nyitott.

Az iskola teljes felvételi hirdetménye itt olvasható.

2014. 05. 19.

Hírcsoport: