Digitális kompetenciák fejlesztése az oktatói munka támogatásában

A program célja, egyfelől, hogy megismertesse a képzésben résztvevőket a napjainkban formálódó digitális kompetencia keretrendszerek elméleti hátterével, az új IKT eszközökkel, rendszerekkel, ezen keresztül bemutassa a Web 2.0 digitális környezet biztosította új digitális eszközöket és oktatás-módszertani lehetőségeket, valamint megismerkedhessenek ezek pedagógiai gyakorlatban is alkalmazható megoldási lehetőségeiről. Másfelől további célként fogalmazódik meg, hogy a képzés feltárja az atipikus tanulási formák különféle IKT-val támogatott tanulási környezeteit és alkalmazási repertoárját. Közvetlen cél: a különböző szinten álló oktatók képesek legyenek egy elektronikus tanulási környezetben saját tantárgyban a hagyományos prezentációtól elrugaszkodva legalább egy aszinkron és egy szinkron módszertani újítást bevezetni a képzéseibe

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A kurzus sikeres elvégzése után a résztvevő rendelkezni fog mindazokkal a készségekkel és képességekkel,
melyek az alapvető IKT használathoz szükségesek. Kialakítja és továbbfejleszti a különböző megjelenő korszerű
technológiák adta lehetőségek alkalmazhatóságához szükséges képességeit, alkalmas lesz arra, hogy kiválassza
a céljainak leginkább megfelelő IKT alapú munkamódszert. Ennek érdekében saját maga is kidolgoz egy
munkafeladatot, hogy a gyakorlatban is kipróbálja a fejlesztési munkát.

Főbb tematikai egységek:
 Elektronikus tanulási környezetek
 Tananyag tervezés, elektronikus tesztek
 Digitális pedagógia, digitális kompetenciák
 IKT alapú módszertani megoldások jó gyakorlata
 Médiahasználat, gamification

A képzési idő:
 30 órás program, elméleti és gyakorlati órákkal, blended-learning formában, 2X8 óra kontakt foglalkozás és
14 óra egyéni készülés
A program indítása: 2019. augusztus 28. és 29.
A képzés helyszíne: E. ép. 803 és 804. terem

Jelentkezési és szervezési információk:
BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék és Mérnöktovábbképző Intézet
http://appi.bme.hu/survey/index.php/879516/lang-hu honlapon, ahol az elektronikus jelentkezéseket is várják!

Szakmai kapcsolattartó: Dr. Molnár György: molnar.gy(kukac)eik.bme.hu ; telefon: +36-1-463-2698
Képzésszervezési kapcsolattartó: Dr. Mészárosné Merbler Éva, evameszaros (kukac) mti.bme.hu , telefon: +361463-3497

Jelentkezési határidő: 2019. július 31.
A képzés a BME munkatársai számára térítésmentes!

2019. 07. 19.

Hírcsoport: