Demonstrátori pályázat a 2019/2020 tanév tavaszi félévére

A demonstrátori pályázat benyújtásának feltételeit a TVSZ 165. §-ának 5. pontja rögzíti.
A demonstrátor részletes feladatait az érintett tanszék vezetője határozza meg.
A demonstrátor díjazását a TVSZ 170. §-a szabályozza.
A BME hatályos TVSZ-e itt érhető el: https://www.kth.bme.hu/document/2291/original/BME_TVSZ_2016%20elfogadott...

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 7. (péntek) déli 12:00.
Helye: a megpályázni kívánt tanszék.
A pályázatokon kérjük feltüntetni a pályázó nevét, a Neptun-kódot és a képzéskódot.

Dr. Alföldi György DLA
Dékán

2019. 12. 17.

Hírcsoport: