Demonstrátori pályázat a 2019/2020-as tanév őszi félévére

Demonstrátori pályázat a 2019/2020-as tanév őszi félévére

Az Építészmérnöki Kar Dékánja demonstrátori pályázatot hirdet a Kar tanszékein demonstrátori feladatkör betöltésére.
A demonstrátori pályázat benyújtásának feltételeit a TVSZ 165. paragrafusának 5. pontja rögzíti.

A demonstrátor részletes feladatait az érintett tanszék vezetője határozza meg.
A demonstrátor díjazását a TVSZ 170. paragrafusa szabályozza.

A BME hatályos TVSZ-e itt érhető el!

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 6. (péntek) déli 12:00 óra.
A pályázat benyújtásának helye: a megpályázni kívánt tanszék.
A pályázatokon kérjük feltüntetni a nevet, a Neptun-kódot és a képzéskódot.

Alföldi György DLA
Dékán

2019. július 2.

2019. 07. 02.

Hírcsoport: