Demonstrátori pályázat a 2018/2019 tanév tavaszi félévére

Az Építészmérnöki Kar dékánja demonstrátori pályázatot hirdet a Kar tanszékein demonstrátori feladatkör betöltésére.

A demonstrátori pályázat benyújtásának feltételeit a TVSZ 165. paragrafusának 5. pontja rögzíti.
A demonstrátor részletes feladatait az érintett tanszék vezetője határozza meg.
A demonstrátor díjazását a TVSZ 170. paragrafusa szabályozza.

A BME hatályos TVSZ-e itt érhető el:
http://kth.bme.hu/document/2061/original/BME_TVSZ_2016%20elfogadott_mod_...

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 1. (péntek), helye: megpályázni kívánt tanszék. A pályázatokon kérjük feltüntetni a nevet, Neptun-kódot és a képzéskódot.

Dr. Alföldi György DLA
dékán

2018.12.13.

2018. 12. 14.

Hírcsoport: