Demonstrátori pályázat a 2018/2019 tanév őszi félévére

A demonstrátori pályázat benyújtásának feltételeit a TVSZ 165. §-ának 5. pontja rögzíti.
A demonstrátor részletes feladatait az érintett tanszék vezetője határozza meg.
A demonstrátor díjazását a TVSZ 170. §-a szabályozza.
A BME hatályos TVSZ-e itt érhető el!
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 27. (hétfő), helye: megpályázni kívánt tanszék. A pályázatokon kérjük feltüntetni a nevet, Neptun-kódot és a képzéskódot
Molnár Csaba DLA
dékán

2018. 06. 19.