Demonstrátori pályázat a 2017/2018 tanév tavaszi félévére

Az Építészmérnöki Kar dékánja pályázatot hirdet a kar tanszékein demonstrátori feladatkör betöltésére.
A pályázat benyújtásának feltételeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 165. § (5) bekezdése rögzíti.
A demonstrátor részletes feladatait az érintett tanszék vezetője határozza meg.
A demonstrátor díjazását a TVSZ 170. § szabályozza.
A BME hatályos TVSZ-e itt érhető el!
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 26. (péntek), helye a megpályázni kívánt tanszék. A pályázatokon kérjük feltüntetni a nevet, a Neptun-kódot és a képzéskódot.
Molnár Csaba DLA dékán
2017. december 6.

2017. 12. 08.

Hírcsoport: