Demonstrátori ösztöndíj pályázati felhívás 2019/2020. tanév

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar (ÉPK) ösztöndíjpályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 37. § alapján az Építészmérnöki Kar Tanszékein végzett demonstrátori tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében.

Pályázat feltételei A pályázaton részt vehet a BME bármely teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a pályázat által vizsgált időtartamban az ÉPK valamely Tanszékén demonstrátori megbízás alapján a tantervi követelményeken túlmutató szakmai, tudományos és közéleti tevékenységet végez. Közéleti teljesítményét a hallgató csak egyszer ismertetheti el! A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

Elbírálás alapelvei A pályázat elbírálására az Építészmérnöki Kar a Dékáni Hivatal szervezésében, az érintett Tanszékek bevonásával háromtagú bizottságot hoz létre. Az elbírálás a jelen felhívásban meghatározott pontrendszer alapján történik, amiről a bíráló bizottság jegyzőkönyvet készít.

Részletek a csatolt mellékletben.

2019. 09. 16.

Hírcsoport: