Beszámoló a 2015. évi TDK konferenciáról

Kiemelkedő tudományos eredményekkel és magas színvonalú művészeti alkotásokkal találkoztak a résztvevők az Építészmérnöki Kar 2015. évi TDK konferenciáján.

2015. november 17-én előadásokkal és prezentációkkal egybekötött kiállításokkal érkezett el legfontosabb eseményéhez az ezévi TDK konferencia-folyamat. 96 hallgató számolhatott be egyéni vagy csoportos kutatásának legfontosabb eredményeiről, ismertette képzőművészeti alkotása létrejöttének metódusát, vázolt fel ars poetica-t különleges építészeti feladat-megoldásához.

A 63 pályamunka 11 tematikus szekcióban szakzsűri előtt adott számot az eredményekről. A zsűrik titkárai segítették mind az előadók, mind a 32 zsűritag munkáját. Az elhangzott 15-20 perces előadásokat-prezentációkat véleményezve tanácsokat fogalmaztak meg, értékelték az eredmények szakmai fontosságát, javaslataikkal segítették a TDK-zók további munkáját.

A nyilvános felületen benyújtott pályamunkákat előzetesen opponensek bírálták, pontozásukkal és írásbeli véleményeikkel is segítve a felkészülésben az előadásra készülő TDK-zókat – és a szakmai zsűrit a döntés meghozatalában. A tudományos szekciókban az opponencián max 35 pont, míg a szóbeli előadás alkalmával további 15 pontot kaphattak a pályamunkák. A művészeti szekciókban ugyanez 25-25 pontot jelentett. A zsűri döntése végül egységes szempontrendszer mentén a szekcióban legmagasabb pontot kapott hallgató(csoporto)t részesítette első díjban.

epktdk2015_001.jpg   epktdk2015_018.jpg

Az előadások alkalmával a TDK-zók a konferenciát támogató szakmai folyóiratok egy-egy példányát is kézhez kaphatták – idén is a Metszet (Artifex Kiadó), a Magyar Építőipar (Építéstudományi Egyesület) és a Magyar Építőművészet (Magyar Építőművészek Szövetsége) szponzorálásával aktuális és ezévi lapszámokkal ismerkedhettek meg a hallgatók.

A szekciók zsűrizésének lezárultával délután a Kari Tudományos Diákköri Tanács ülésén kerültek véglegesítésre a zsűrik felterjesztései. A KTDT döntött a különdíjakról: a Rektori Különdíjra, a Pro Progressio díjra és az Építészmérnöki Kari díjra 1-1 felterjesztésről, valamint a Hallgatói Képviselet felajánlásában idén 2 pályamunka előadóinak adományozott HK Prezentációs díjról.

Késő délután, 17 órakor került sor az ünnepélyes díjátadóra Molnár Csaba DLA dékán elnökletével – a K275. terem személyes hangulatú megvilágításában. A dékán köszöntőjében üdvözölte a hallgatók kutatási eredményeit és alkotásaik magas színvonalát. Külön hangsúlyozta elismerését ugyanakkor a konzulensek munkájának is, kiemelve, hogy a TDK-ban részt vevők szép száma a Kar tehetséggondozási elkötelezettségét is mutatja.

Az egyes szekciók díjátadásában a szekció szervező tanszékek vezetői és titkárai segédkeztek. Összesen 11 első díj, 13 második díj és 10 harmadik díj került átadásra – a tematikus szekcióban részt vett dolgozatok arányában, jellemzően 55% körüli díjazással. A díjakkal járó pénzjutalmat az Egyetemi Hallgató Képviselet biztosította: az első díj értéke 54 ezer, a második díj 36 ezer, míg a harmadik díjas elismerés valamivel 19 ezer forint feletti összeget jelent idén.

epktdk2015_004.jpg   epktdk2015_012.jpg

Az első díjasok és a felterjesztések alapján a második díjasok nevezésre kerülnek a 2017. évi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, melynek Műszaki Tudományi Szekcióját Dunaújvárosban, Művészeti Szekcióját Pécsett rendezik meg.

A díjak mellett minden szekcióban megnevezésre kerültek a tanszéki külön elismerések a Csonka Pál-, a Guzsik Tamás- és Veit Stümer-díjakkal és könyvjutalmakkal.

Az Építész Kari Hallgatói Képviselet által adományozott HK Prezentációs díjat két olyan pályamunka nyerte el, melyek később kari és egyetemi rendezvényeken szélesebb közönség felé is izgalmas, látványos, jól érthető előadásokkal meg tudják szólítani nem csak a szakmai közönséget, hanem akár a középiskolásokat is – hogy bemutathassák az építészképzés tudományt és művészetet szintetizáló összképét.

epktdk2015_009.jpg   epktdk2015_032.jpg

A további pénzjutalommal is járó kiemelt különdíjak kihirdetése jelentette az ünnepélyes eredményhirdetés legizgalmasabb pontját.

Az Építészmérnöki Kari díjat (50.000.- Ft jutalommal) Horváth Marcell Gergely: Rideg, hajlított rudak fragmentációja - avagy hány darabra törik a spagetti? pályamunkája (Tartószerkezeti Szekció 2. – Mechanika és Geometria, konzulens: Sipos András Árpád PhD, egyetemi docens) kapta.

 

A Pro Progressio díjra (80.000.- Ft jutalommal) Bardóczi Alexandra: Városi közbringarendszer működésének elemzése Big Data módszertan alkalmazásával pályamunkája (Urbanisztika 2. – Térhasználat Szekció, konnzulens Kádár Bálint PhD, egyetemi adjunktus) került felterjesztésre.

 

A Rektori különdíjra (100.000.- Ft jutalommal) Danielisz Dóra: Sepsiszéki református templomok téralakítása a XVI-XIX. században pályamunkája (Építészettörténeti Szekció, konzulens Krähling János PhD, egyetemi docens) került felterjesztésre.

 

A 2015. május 13-án megnyitott 2015. évi TDK Konferencia-folyamatban részt vevő TDK-zóknak, konzulenseiknek gratulálunk munkájukhoz, az eredmények további hasznosításához kívánunk sikereket. A KTDT nevében köszönjük az opponensek, a zsűritagok és elnökök szakmai segítségét, a titkárok szervező-lebonyolítóként végzett áldozatos munkáját.

epktdk2015_046.jpg   epktdk2015_058.jpg

A 2015. évi TDK konferencianapon a zsűri munkájában részt vett:

Dalmy Dénes dr., Magyar Mérnöki Kamara, Tartószerkezeti Tagozat; Dévényi Tamás DLA, építész, Budapest Műhely; Erő Zoltán, építész, Palatium Studio; Fehér Krisztina, doktorandusz, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék; Manuel Fiedler, régész, DAI Rom/Winckelmann-Institut der Humboldt Universität zu Berlin; Fonyódi Mariann PhD, egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék; Fülöp Zsuzsanna PhD, egyetemi docens, Épületszerkezettani Tanszék; Anthony Gall PhD, egyetemi docens, SZIE YMÉK Építészmérnöki Intézet; Helfrich Szabolcs DLA, egyetemi adjunktus, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék; Dr. Constanze Höpken, régész, Archäologisches Institut der Universität zu Köln; Jancsó Miklós DLA, egyetemi docens, Lakóépülettervezési Tanszék; Károlyi György Dr., DSc, dr. habil egyetemi tanár, Nukleáris Technika Intézet; Klobusovszki Péter DLA, egyetemi adjunktus, Középülettervezési Tanszék; Kocsis János Balázs PhD, egyetemi docens, BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék; Makovényi Ferenc PhD, főiskolai tanár, SZIE YMÉK Építészmérnöki Intézet; Martinkó József, design-, és építészetkritikus, Octogon magazin főszerkesztője; Masznyik Csaba, építész; Meggyesi Tamás Dr., DSc, prof. emeritus, Urbanisztika Tanszék; Mengyán András képzőművész, designer; Molnárka Gergely PhD, egyetemi tanársegéd, SZE Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar; Nagy Gergely, építész, t. elnök, Icomos Magyarország; Rabb Donát, építész, MinusPlus Kft.; Reith András PhD, építész, Mérték Group – ABUD; Répás Ferenc DLA, egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék; Schrammel Zoltán, mérnöktanár, Középülettervezési Tanszék; Schreck Ákos, építész, MinusPlus Kft.; Sebestény Ferenc DLA, egyetemi docens, Rajzi és Formaismereti Tanszék; Szabó Dávid, egyetemi tanársegéd, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék; Szabó Máté, egyetemi tanársegéd, PTE BTK TTI Régészet Tanszék / Pécsi Légirégészeti Téka; Szemerey Samu, építész, urbanista; Szűcs Miklós PhD, egyetemi docens, SZIE YMÉK Építészmérnöki Intézet; Várkonyi Péter PhD, egyetemi docens, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék; Wittek Krisztina, tanszéki mérnök, SZIE YMÉK Építészmérnöki Intézet; Zsembery Ákos PhD, egyetemi adjunktus, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék.

epktdk2015_063.jpg

A BME Építészmérnöki Kar itt fent is összefoglalt TDK tehetséggondozó munkáját elismerően – szinte a konferencianap megrendezésével egyidőben – bejelentésre került, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, "Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása" című, NTP-HHTDK-15 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott,  NTP-HHTDK-15-0042 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett„ BME Építész Tehetségműhely 2015-2016. évi programsorozata” című pályázat a Támogató döntése alapján 1.054.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 

Urbán Erzsébet, KTDT titkár

Vukoszávlyev Zorán PhD, KTDT elnök

ntp.jpgemmi.jpgemet.jpgofi.jpg

2015. 11. 23.

Hírcsoport: