Az egyetemi tehetséggondozás kari díjazottjai

Átadták az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság és a Pro Progressio Alapítvány ösztöndíjait, valamint a Köztársasági Ösztöndíj okleveleit.

A BME hagyománya, hogy a házi Tudományos Diákköri Konferencián I. díjat nyert dolgozatok közül a karok Tudományos Diákköri Tanácsai Rektori Különdíjra terjesztik fel a karukról abban az évben arra legérdemesebb dolgozat készítőit és a munkát segítő oktatóikat. Az Építészmérnöki Karon 2016. évi TDK különdíjasai:

Szalai Dóra, Kis Máté: Egy mérőállomás sokrétű felhasználása: tantermek illetve zöldhomlokzat mögötti komfort mérése

Témavezetők: Bakonyi Dániel tanársegéd, Épületszerkezettani Tanszék;  Dobszay Gergely egyetemi docens, Épületszerkezettani Tanszék; Magyar Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék; Pataky Rita egyetemi mestertanár, Épületszerkezettani Tanszék.

A Pro Progressio Alapítvány hallgatói TDK ösztöndíját karonként egy hallgató nyerheti el TDK tevékenysége elismeréseképpen a kari tudományos diákköri bizottságok javaslata alapján. TDK hallgatói ösztöndíjban részesültek karunkon:

Kovács Kata, Miklós Bernadett, Molnár Ádám: DDD Data Doing Dimension – Műemléki felmérés és dokumentáció konfliktuszónában

Témavezetők: Vasáros Zsolt DLA egyetemi docens, Major Balázs.

Az alapítvány Oktatói TDK ösztöndíját karonként egy-egy olyan oktató nyerheti el, akinek folyamatosan van TDK-n vagy OTDK-n eredményesen szereplő hallgatója. TDK oktatói díjban részesült:

Vasáros Zsolt docens, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék.

A 2016/17-es tanévben 125 hallgató jogosult a kimagasló tanulmányi eredmények elismerésére, karunkról hatan:

Büki Dávid, Karádi Dániel Tamás, Mándoki Réka, Pokol Júlia, Szkiba Veronika, Tóth Mária.

 

Gratulálunk a díjazottaknak!

 

Forrás: bme.hu

2016. 12. 21.

Hírcsoport: