Álláspályázat gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I. emelet 23.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: gazdasági feladatok ellátása, napi ügymenet támogatása, szerződések és számlák nyilvántartása, pályázatok pénzügyi elszámolása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középfokú képesítés, pénzügy-számvitel,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • főiskola, gazdasági, közgazdasági végzettség,
 • költségvetési és/vagy felsőoktatási szférában szerzett szakmai tapasztalat,
 • hazai és EU-s pályázati elszámolásban való jártasság,
 • a NEPTUN és/vagy valamely más vállalatirányítási rendszer ismerete.

Elvárt egyéb tulajdonságok:

 • precizitás,
 • együttműködés,
 • empátia,
 • kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • képesítést tanúsító okiratok másolata,
 • erkölcsi bizonyítvány (amennyiben jelenleg nem áll egyetemi alkalmazásban, amely a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 1.

A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala részére a dekanihivatal@epitesz.bme.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helyei és ideje:

 

 

2016. 01. 11.