Küldetésnyilatkozat

Az BME Építészmérnöki Kara hivatásának tekinti nagy hagyományokon alapuló képzése színvonalának folyamatos korszerűsítéssel való megőrzését, az oktatáson túl az alkotó munkát, a kutatás-fejlesztést, a tudományos és szakmai továbbképzést az építési tevékenység teljes területén.

Az építészmérnöki tevékenység egyszerre művészeti és műszaki jellegű, képzésünk hagyományos és megőrzendő erőssége e két terület egyensúlya. Nagy fontosságot tulajdonítunk az átfogó szakmai ismereteken alapuló, önálló alkotó munkának és gondolkodásnak. Képzésünk széles látókörű, nagyobb összefüggésekben való gondolkodásra készít fel, amelynek segítségével a nálunk végzett építészmérnökök változó körülmények között is önállóan képesek megoldani feladatokat, létrehozni és megítélni alkotásokat.

A Kar célja, hogy másfél évszázados hagyományaira alapozva diplomájának magas presztízsét megőrizze, ezért arra törekszik, hogy mindenkori oktatógárdája magasan kvalifikált legyen. Karunk oktatói kiemelkedő tudományos-szakmai munkát végeznek, az építészek alkotásai meghatározóak a kortárs magyar építészetben, és sok kiváló magyar építész, külső szakember vesz részt oktatásunkban. A kar tanszékei országos szinten vezető szerepet betöltő alkotó-, illetve tudományos műhelyek, amelyek meghatározóak a graduális, a posztgraduális és a doktori képzés területein, és hozzájárulnak az ország gazdasági-társadalmi-kultúrális fejlődéséhez.

Karunk törekszik arra, hogy oktatása lefedje az építészmérnöki tevékenység teljes skáláját, és azt a hallgatókkal kellő mélységben megismertesse, a kevésbé közismert területekre figyelmüket felhívja. Fontosnak tartjuk a hagyományok megbecsülése és az értékek megóvása mellett a jövőre való orientáltságot, a modern technológiák, módszerek megismerésére, használatára való nyitottságot, a szakmai megalapozottságú kritikus attitűd kialakítását. Célunk olyan építészmérnökök képzése, akik képesek az építési folyamatban integráló szerepet játszani, jó kommunikációs technikákkal rendelkeznek, és egyszerre képesek a csapatmunkára és az önálló, magas színvonalú alkotó tevékenységre.

Az Építészmérnöki Kar hagyományaira és szellemi potenciáljára alapozva jó szakmai kapcsolatokra törekszik a hasonló hazai és külföldi intézményekkel, részt vesz a nemzetközi csereprogramokban és pályázatokban. Jó kapcsolatot ápol az építési tevékenység szereplőivel és a szakmai szervezetekkel, hogy mindenkor a szakmai közélet meghatározó eleme maradjon.