A Kari Tanács tagjai

Elnök: Dr. habil. Alföldi György

Szavazati jogú tagok

A kar dékánja, a Kari Tanács elnöke

Tanszékvezetők

Oktatói-kutatói küldöttgyűlés által választott tagok

Közalkalmazotti képviselő

Szakszervezeti képviselő

Hallgatók

Doktorandusz

Tanácskozási jogú tagok, meghívottak

Állandó meghívottak

az Egyetem rektora
a Kar előző ciklusbeli dékánja
a Dékáni Hivatal vezetője, a Kari Tanács titkára
az Oktatási Bizottság elnöke
a BME GMF Kollégiumok Osztály igazgatója
az Építészmérnöki Kar BME Szenátusába választott tagja(i)

a beosztott egyetemi tanárok
a Kar képzéseiben érdekelt egyetemi karok képviselői
a Kari Tanács tiszteletbeli tagjai

Esetenkénti meghívottak külső intézmények képviseletében

a Magyar Építész Kamara elnöke
a Magyar Építőművész Szövetség elnöke
az építésügyet felügyelő Minisztérium képviselője
az ÉVOSZ képviselője
az építőipar reprezentatív képviselői

Az érintett témáktól függően alkalmanként meghívottak

az oktatást felügyelő Minisztérium képviselője
az építészmérnök-képzés területén működő felsőoktatási intézmények vezetői
az Építéstudományi Egyesület elnöke
a Magyar Urbanisztikai Társulat elnöke