Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék - oktatás

Tanszékvezető: Vasáros Zsolt DLA

A tanszék által oktatott tantárgyak

Kötelező törzsanyag

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPIPA401
Tárgyfelelős: Dobai János DLA egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


 
A tantárgy feladata az ipari és mezőgazdasági építészet ismereteinek átadása, szakmai készség fejlesztése. Az oktatás célja az elméleti összefüggéseknek bemutatása gyakorlati példákon, megépült épületeken és szerkezeteken keresztül. Beépítés, a technológia szerepe, a belső -külső  szállítás, tipizálás, flexibilitás. Természetes és mesterséges megvilágítás, szellőzés. Színdinamika. Egyszintes, többszintes épületek és szerkezeteik. Alapozás, szerkezetek, külső  falak, ipari padlók. Környezetvédelmi szempontok. Az ipari építészeti örökség kérdései.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:22
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPIPA501
Tárgyfelelős: Dobai János DLA egyetemi docens
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


 
A hallgatóknak a félév folyamán egy ipari és mezőgazdasági üzem, szolgáltató műhely vagy tároló létesítmény terveit (beépítési terv, vázlatterv, m#szaki terv) kell a kiadott tervezési program, a helyszínrajz és a tervezési utasítás szerint egyénileg elkészíteni. A félév teljesítésének feltételei: a gyakorlatokon végzett folyamatos és intenzív tervezési tevékenység, a részfeladatok legalább elégséges teljesítése, a kijelölt feladatok elkészítése és határidőre való beadása. A félév során teljesen önálló, felmér  jellegű műtermi gyakorlatokat is kell készíteni.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:22
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPIPT601
Tárgyfelelős: Nagy Iván DLA adjunktus
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


A TT1 tárgy keretein belül a 2014-es év tavaszi félévének témája Törökbálint belvárosában történetileg izgalmas helyeken, különböző munkahelyi, vendéglátó és sport programok alapján, közepes bonyolultságú középületek tervezése és az agglomerációban zajló urbanizációs folyamatok elemzése. Az eltérő adottságú helyszínek kiválasztásának elve az volt, hogy a hallgatók minél többféle városszerkezeti, beépítési és a szó lehető legteljesebb értelmében vett építészeti problémával ismerkedjenek meg, közben pedig egymás munkájára is figyelve az egész városról képet kapjanak.

A funkciók is sokfélék, közös jellemzőjük, hogy mindegyik magába foglal legalább 1, minimum 100 négyzetméteres, az átlagosnál nagyobb fesztávolságú teret, amelynek tartószerkezeti megoldása fontos részfeladat. A meglévő összetett környezet, épület, vagy esetleg épületmaradvány analizálása, az összefüggések megértése kiemelten fontos része a feladatnak. A hallgatók az érvényben lévő beépítési paramétereket konzulensükkel közösen módosíthatják a vizsgálati fázis után, ha a változtatást megfelelően indokolják. A tervezendő épületek, egyes esetekben bővítések alapterülete nagyságrendileg 600 m2 körüli. A félév a várost és a helyszíneket részletesen bemutató előadással indul. 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:22
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPIPS711
Tárgyfelelős: Szűcs Gábor DLA egyetemi docens
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tárgy keretében a hallgatók egy 1000 m2-nél kisebb középület (kisebb sportlétesítményektől a restaurátor műhelyig, bankfióktól az exkluzív virágboltig) szakági munkarészekkel kiegészített tervezését kapják feladatul. Nevének megfelelően a kiskomplex egyfajta közbenső lépcsőként a műszaki szakirányos hallgatók fokozatos felkészítését szolgálja az egyetemi tanulmányokat záró komplex és diplomatervezésre. A tervezési helyszínek és programok minden évben változnak, de a feladatok nehézségi foka változatlan.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. aug. 31. 15:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPIPT701
Tárgyfelelős: Nagy Iván DLA adjunktus
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


TT2: TÉR_FÉNY_ANYAG_FELÜLET + AKADÁLYMENTESSÉG 
A TT1 kurzus során a hallgatók tervezési gyakorlat keretében ismerték meg az épített és természeti környezet fogalmát, a viszonyulás különböző lehetőségeit. Alapvető fontosságú volt, hogy a hallgató térszervezési és tervezési feladatokon túl az adott helyszín és a tervezett épület technológiája közötti összefüggéseket építész szemlélettel találja meg, mutassa be és alkalmazza a tervezés során. 

A TT2 során a tervezett terek belső téri viszonyait vizsgáljuk és továbblépünk az épület egésze szempontjából is fontos részletek irányába. A kurzus kapcsolódik majd a szintén az őszi félévben induló „Akadálymentesség és egyetemes tervezés” tantárgyhoz is.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:22
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPIPT811
Tárgyfelelős: Vasáros Zsolt DLA egyetemi docens
Kredit: 10
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


 
A Komplex tervezési tárgy két félévre tagozódik. A Komplex I. keretében a tervet beruházási programterv keretében kell feldolgozni, a Komplex II. alatt a terv részletes műszaki feldolgozására kerül sor.

A tervezési tárgy a hallgató önálló munkájával, a tanszék által biztosított konzulensek közreműködésével valósul meg. A tervek konzultációja a konzulenssel, nyilvános bemutatás és kritika, továbbá műhelymunka-beszélgetés segítségével történik. A hallgató által választott és feldolgozott, a tanszék által jóváhagyott tervezési program alapján el kell készíteni a létesítmény terveit 1:100-as léptékben és részletezettségben, a hallgató által keresett és választott helyszínre folyamatos társtanszéki konzultációval az alábbiak szerint:

Beadandó és bemutatandó munkarészek:

1.    Koncepcióterv – beépítési javaslat

2.    Vázlatterv

3.    Beruházási programterv

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. aug. 31. 15:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPIPS811
Tárgyfelelős: Vasáros Zsolt DLA egyetemi docens
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


A Komplex tervezési tárgy két félévre tagozódik. A Komplex I. keretében a tervet beruházási programterv keretében kell feldolgozni, a Komplex II. alatt a terv részletes műszaki feldolgozására kerül sor.

 A tervezési tárgy a hallgató önálló munkájával, a tanszék által biztosított konzulensek közreműködésével valósul meg. A tervek konzultációja a konzulenssel, nyilvános bemutatás és kritika, továbbá műhelymunka-beszélgetés segítségével történik. A hallgató által választott és feldolgozott, a tanszék által jóváhagyott tervezési program alapján el kell készíteni a létesítmény terveit 1:100-as léptékben és részletezettségben, a hallgató által keresett és választott helyszínre folyamatos társtanszéki konzultációval az alábbiak szerint:

Beadandó és bemutatandó munkarészek:

1.    Koncepcióterv – beépítési javaslat

2.    Vázlatterv

3.    Beruházási programterv
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. aug. 31. 15:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPIPT911
Tárgyfelelős: Vasáros Zsolt DLA egyetemi docens
Kredit: 10
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


Feladat jellege

A Komplex tervezési tárgy két félévre tagozódik. A Komplex I. keretében a tervet beruházási programterv keretében kell feldolgozni, a Komplex II. alatt a terv részletes műszaki feldolgozására kerül sor.

Ennek során a koncepció műszaki megoldássá érlelésének módszerét is el kell sajátítani. Az építészeti tervezésnek ez a munkafázisa valamennyi épület megvalósíthatóságának alapfeltétele. Egy kiválóan megoldott koncepció is csak a részletek gondos, műszakilag helyes, esztétikus kialakítása és feldolgozása útján válhat sikeres alkotássá. A részletképzés magas szintű mesterségbeli tudást, fejlett esztétikai érzéket és az egészet szem elől nem tévesztő alkotókészséget, valamint reális gazdasági szemléletet kíván. E bonyolult tevékenység módszereinek akár csak alapfokú elsajátításához is a tanulmányi idő intenzív kihasználása szükséges. A beruházási programtervre adott tanszéki és társtanszéki bírálatok alapján a tervet tovább kell fejleszteni. A tervek építészeti értelemben is fejleszthetők a feldolgozás során az eredeti koncepció lehetőség szerinti megtartásával.
Tervek tartalma

A készítendő terveket a csomóponti részletmegoldásokra támaszkodva, maximális mértékben műszaki tartalommal kell megtölteni. Elsősorban a műszakilag bonyolultabb épületrészek feldolgozását várjuk, amely keretében megoldandó a tartószerkezetek kialakítása és összeépítésük módja, a homlokzatok részletei, valamint az építészeti kialakítást nagymértékben befolyásoló épületgépészeti szerelvények elhelyezése.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. aug. 31. 15:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPIPS911
Tárgyfelelős: Vasáros Zsolt DLA egyetemi docens
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


Feladat jellege
A Komplex tervezési tárgy két félévre tagozódik. A Komplex I. keretében a tervet beruházási programterv keretében kell feldolgozni, a Komplex II. alatt a terv részletes műszaki feldolgozására kerül sor.
Ennek során a koncepció műszaki megoldássá érlelésének módszerét is el kell sajátítani. Az építészeti tervezésnek ez a munkafázisa valamennyi épület megvalósíthatóságának alapfeltétele. Egy kiválóan megoldott koncepció is csak a részletek gondos, műszakilag helyes, esztétikus kialakítása és feldolgozása útján válhat sikeres alkotássá. A részletképzés magas szintű mesterségbeli tudást, fejlett esztétikai érzéket és az egészet szem elől nem tévesztő alkotókészséget, valamint reális gazdasági szemléletet kíván. E bonyolult tevékenység módszereinek akár csak alapfokú elsajátításához is a tanulmányi idő intenzív kihasználása szükséges. A beruházási programtervre adott tanszéki és társtanszéki bírálatok alapján a tervet tovább kell fejleszteni. A tervek építészeti értelemben is fejleszthetők a feldolgozás során az eredeti koncepció lehetőség szerinti megtartásával. 
Tervek tartalma
A készítendő terveket a csomóponti részletmegoldásokra támaszkodva, maximális mértékben műszaki tartalommal kell megtölteni. Elsősorban a műszakilag bonyolultabb épületrészek feldolgozását várjuk, amely keretében megoldandó a tartószerkezetek kialakítása és összeépítésük módja, a homlokzatok részletei, valamint az építészeti kialakítást nagymértékben befolyásoló épületgépészeti szerelvények elhelyezése.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. aug. 31. 14:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPIPTD01
Tárgyfelelős: Szécsi Zoltán DLA egyetemi docens
Kredit: 30
Követelmény: Nincs adat
Gyakorlat (heti óraszám): 30
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tárgy célja, hogy a hallgató képzettségét és az MSc diploma megszerzésére való alkalmasságát elbírálhatóvá tegye. A tervezési feladat elkezdése el tt a hallgató, közös megállapodás alapján konzulenst választ. A tervezési feladatot –beleértve a nagyságrendet, a rendeltetést és a  helyszínválasztást- a hallgató indítványozza, a konzulens csak akkor ajánl módosítást ezen, ha úgy ítéli meg, hogy akár a téma-, akár a helyszínválasztásban súlyos aránytalanság van (túl egyszerű, túl bonyolult, esetleg el írásokba ütköz ). Mivel a tárgy célja az egyéni felkészültség lemérése, ezért ebben a végső  kurzusban a konzultációk szerepe kisebb, mint általában a tervezési tárgyaknál. A féléves munkát vázlatterv tagolja két részre. A vázlatterv tartalma a terv m=1:200 lépték# feldolgozása, a helyszín bemutatásával, helyszínrajzzal, alaprajzokkal, metszetekkel, homlokzatokkal, tömegmodellel. A vázlatterv elbírálása a tervezési tanszékek által közösen összeállított bizottságok el tt történik, a bizottságoknak csak DLA fokozattal rendelkező  vezető  oktató lehet a tagja. A bizottságok a vázlatterveket három kategória szerint értékelik. „A” minősítést kap az a terv, amely jelent s változtatások nélkül folytatható. „B” minősítést kap az a terv, amelyben a bizottság változtatásokat javasol, ezért a pótvázlatterv id pontjában azt újra be kell mutatni. „C” minő sítést kap az a terv, amely készültségi foka, vagy minőségi hiányosságai miatt nem folytatható.
A „B” min sítésű tervek a vázlatterv id pontja utáni 3. héten sorra kerül  pótvázlatterv idő pontjában újra a bizottságok elé kerülnek, ahol „A”, vagy „C” minősítést kaphatnak a vázlattervnél leírtak szerint. A jóváhagyott vázlatterveket a félév második szakaszában a hallgató a konzulense által megjelölt léptékben és tartalommal, valamint a szakági konzulensek által kijelölt szakági munkarészekkel együtt fejleszti végleges tervvé.
A tervek beadása előre megadott időpontban –a vizsgaidőszakban- történik. A beadás alkalmával történik a tervek utolsó elbírálása. A tanszék –a színvonal megőrzésének érdekében- a beadás után is letilthatja a terv diplomabizottság elé kerülését, ha azt akár tartalmilag, akár formailag alkalmatlannak tartja. A tanszék a védésre alkalmas tervek elbírálására a szakma legjobbjai közül külső  opponenseket kér fel. A védés a Kari Tanács által jóváhagyott diplomabizottságok előtt történik.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:22
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPIPT711
Tárgyfelelős: Nagy Iván DLA adjunktus
Kredit: 8
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 8
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


Egy lépéssel a komplex tervezés előtt a hallgatók a korábbinál nagyobb önállósággal egy közepes bonyolultságú, „technológiai” szempontból is érdekes épület 1:100-as léptékű terveit dolgozzák ki. A helyszínek a bonyolultabb városi vagy természeti kontextus, vagy terepviszonyok miatt nehezebbek, a feladat élet közelibb, mint a TT1 félév során.
A TT3 tárgy keretein belül a 2014-es év őszi félévének helyszíne Érd városközpontja, a Béke tér és Felső utca között, a Budai út mentén lépésről-lépésre átalakuló tömb. Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként létrejött új gyalogostengely átstrukturálta a beépítést, a sétány mentén, különösen annak délkeleti oldalán átmeneti helyzetbe került ingatlanok és foghíjak találhatók, egyelőre a befejezetlenség uralkodik. A feladat a kiírás által meghatározott építési helyeken, különböző, közepes bonyolultságú, öko- és energiatudatos középületek tervezése. A telkek és funkciók eltérőek lesznek, a lejtős tereptől a majdnem síkig, a zeneiskolától a irodaházig terjedően. A meglévő összetett környezet és épületállomány analizálása, az összefüggések megértése kiemelten fontos része a feladatnak. A tervezendő épületek alapterülete nagyságrendileg nettó 800 m2 körüli. A félév a helyszínek bejárásával és tervezési programok ismertetésével indul.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:23

Kötelezően választott

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPIPB722
Tárgyfelelős: Szűcs Gábor DLA egyetemi docens
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelezően választott]


A tárgy a diplomaterv előkészítő féléve. A választott feladatot a Komplex I. tárgy tematikájának megfelelően kell ütemezni (a tervi prezentációk ütemezése, időpontja, műszaki tartalma, határidők, alaki-formai elvárások, stb). Lásd az ott leírtakat is! 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2014. okt. 22. 17:59
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPIPSD01
Tárgyfelelős: Szécsi Zoltán DLA egyetemi docens
Kredit: 30
Követelmény: Nincs adat
Gyakorlat (heti óraszám): 30
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelezően választott]

A tárgy célja, hogy a hallgató képzettségét és az MSc diploma megszerzésére való alkalmasságát elbírálhatóvá tegye. A tervezési feladat elkezdése el tt a hallgató, közös megállapodás alapján konzulenst választ. A tervezési feladatot –beleértve a nagyságrendet, a rendeltetést és a  helyszínválasztást- a hallgató indítványozza, a konzulens csak akkor ajánl módosítást ezen, ha úgy ítéli meg, hogy akár a téma-, akár a helyszínválasztásban súlyos aránytalanság van (túl egyszerű, túl bonyolult, esetleg el írásokba ütköz ). Mivel a tárgy célja az egyéni felkészültség lemérése, ezért ebben a végső  kurzusban a konzultációk szerepe kisebb, mint általában a tervezési tárgyaknál. A féléves munkát vázlatterv tagolja két részre. A vázlatterv tartalma a terv m=1:200 lépték# feldolgozása, a helyszín bemutatásával, helyszínrajzzal, alaprajzokkal, metszetekkel, homlokzatokkal, tömegmodellel. A vázlatterv elbírálása a tervezési tanszékek által közösen összeállított bizottságok el tt történik, a bizottságoknak csak DLA fokozattal rendelkező  vezető  oktató lehet a tagja. A bizottságok a vázlatterveket három kategória szerint értékelik. „A” minősítést kap az a terv, amely jelent s változtatások nélkül folytatható. „B” minősítést kap az a terv, amelyben a bizottság változtatásokat javasol, ezért a pótvázlatterv id pontjában azt újra be kell mutatni. „C” minő sítést kap az a terv, amely készültségi foka, vagy minőségi hiányosságai miatt nem folytatható.
A „B” min sítésű tervek a vázlatterv id pontja utáni 3. héten sorra kerül  pótvázlatterv idő pontjában újra a bizottságok elé kerülnek, ahol „A”, vagy „C” minősítést kaphatnak a vázlattervnél leírtak szerint. A jóváhagyott vázlatterveket a félév második szakaszában a hallgató a konzulense által megjelölt léptékben és tartalommal, valamint a szakági konzulensek által kijelölt szakági munkarészekkel együtt fejleszti végleges tervvé.
A tervek beadása előre megadott időpontban –a vizsgaidőszakban- történik. A beadás alkalmával történik a tervek utolsó elbírálása. A tanszék –a színvonal megőrzésének érdekében- a beadás után is letilthatja a terv diplomabizottság elé kerülését, ha azt akár tartalmilag, akár formailag alkalmatlannak tartja. A tanszék a védésre alkalmas tervek elbírálására a szakma legjobbjai közül külső  opponenseket kér fel. A védés a Kari Tanács által jóváhagyott diplomabizottságok előtt történik.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:22
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPIPM1TX
Tárgyfelelős: Vasáros Zsolt DLA egyetemi docens
Kredit: 10
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]


A Komplex tervezési tárgy két félévre tagozódik. A Komplex I. keretében a tervet beruházási programterv keretében kell feldolgozni, a Komplex II. alatt a terv részletes műszaki feldolgozására kerül sor.

A tervezési tárgy a hallgató önálló munkájával, a tanszék által biztosított konzulensek közreműködésével valósul meg. A tervek konzultációja a konzulenssel, nyilvános bemutatás és kritika, továbbá műhelymunka-beszélgetés segítségével történik. A hallgató által választott és feldolgozott, a tanszék által jóváhagyott tervezési program alapján el kell készíteni a létesítmény terveit 1:100-as léptékben és részletezettségben, a hallgató által keresett és választott helyszínre folyamatos társtanszéki konzultációval az alábbiak szerint:

Beadandó és bemutatandó munkarészek:

1.    Koncepcióterv – beépítési javaslat

2.    Vázlatterv

3.    Beruházási programterv

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. aug. 31. 15:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPIPM2TX
Tárgyfelelős: Vasáros Zsolt DLA egyetemi docens
Kredit: 10
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]


Feladat jellege

A Komplex tervezési tárgy két félévre tagozódik. A Komplex I. keretében a tervet beruházási programterv keretében kell feldolgozni, a Komplex II. alatt a terv részletes műszaki feldolgozására kerül sor.

Ennek során a koncepció műszaki megoldássá érlelésének módszerét is el kell sajátítani. Az építészeti tervezésnek ez a munkafázisa valamennyi épület megvalósíthatóságának alapfeltétele. Egy kiválóan megoldott koncepció is csak a részletek gondos, műszakilag helyes, esztétikus kialakítása és feldolgozása útján válhat sikeres alkotássá. A részletképzés magas szintű mesterségbeli tudást, fejlett esztétikai érzéket és az egészet szem elől nem tévesztő alkotókészséget, valamint reális gazdasági szemléletet kíván. E bonyolult tevékenység módszereinek akár csak alapfokú elsajátításához is a tanulmányi idő intenzív kihasználása szükséges. A beruházási programtervre adott tanszéki és társtanszéki bírálatok alapján a tervet tovább kell fejleszteni. A tervek építészeti értelemben is fejleszthetők a feldolgozás során az eredeti koncepció lehetőség szerinti megtartásával.
Tervek tartalma

A készítendő terveket a csomóponti részletmegoldásokra támaszkodva, maximális mértékben műszaki tartalommal kell megtölteni. Elsősorban a műszakilag bonyolultabb épületrészek feldolgozását várjuk, amely keretében megoldandó a tartószerkezetek kialakítása és összeépítésük módja, a homlokzatok részletei, valamint az építészeti kialakítást nagymértékben befolyásoló épületgépészeti szerelvények elhelyezése.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. aug. 31. 15:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPIPM3TD
Tárgyfelelős: Bartók István DLA adjunktus
Kredit: 25
Követelmény: Nincs adat
Gyakorlat (heti óraszám): 25
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. feb. 9. 11:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPIP0894
Tárgyfelelős: Helfrich Szabolcs adjunktus
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Sajátos ipari építmények: hűtőtornyok, kémények, speciális tárolók, szalaghídak.
Sajátos ipari épületek: daruzott ipari csarnok, laboratórium, transzformátorház.
Speciális kérdések: gépalapozás, ipari épületek élettartama.
A tantárgy az Építészmérnöki Kar nappali tagozatán kerül előadásra választható tárgyként, a tavaszi félévben.
Előtanulmányként ajánlott és javasolt az Ipari épülettervezés 1. és az Ipari épülettervezés 2. tárgy teljesítése. A félév teljesítése: részvétel az előadásokon, rövid értékelő tanulmány készítése a tárgy körébe tartozó választott témából.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:44
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPIP0893
Tárgyfelelős: Dobai János DLA egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]A tantárgy célja a hazai építészműhelyek bemutatása, a praktizálás elkezdéséhez szükséges ismeretek megszerzése. A tárgy a hazai praktizáló építészek műhelyeit mutatja be az alkotó építészek munkásságán keresztül. Minden alkalommal egy-egy meghívott építészműhely tart előadást, vetített formában, vagy épületlátogatás formájában. Az előadások során lehetőség van a kötetlen fórum-szerű beszélgetésekre is. Az órák előadótermekben, külső műtermekben, építési helyszíneken kerülnek megtartásra. A hallgatók a kurzust önálló tanulmánykészítés formájában teljesíthetik.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:44

Szabadon választható

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPIP0915
Tárgyfelelős: Lázár Antal DLA emeritusz professzor
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Szabadon választható]


A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara és a Magyar Lovassport Szövetség ismét elindítja „A lótartás építészeti vonatkozásai” című tantárgyat a műegyetemi hallgatók és a téma iránt érdeklődők részére.
Az előadássorozat 12 előadásból áll. Az érdeklődők megismerkedhetnek a ló és lovaglás szerepével Magyarország történetében, mai helyzetével, a lótenyésztés, a lóversenyzés és lovassport világraszóló sikereivel, lovas létesítmények történetével, kialakításával, technikai, szerkezeti elvárásaival.
A félév teljesítésének feltétele: 1.) egy választott vendégelőadó előadása nyomán írt esszédolgozat, vagy 2.) egy magyar vagy külföldi lovaslétesítmény bemutatása, építészeti elemzése, 3-6 oldal (A4) terjedelemben, rövid leírás fotókkal, ábrákkal, rajzokkal.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:23
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPIP0920
Tárgyfelelős: Szécsi Zoltán DLA egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 1
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


 

A képzés célja, hogy a középületek belső tereinek tervezésekor, a végzett hallgatók számára legyen természetes az, hogy az épületet használók között fogyatékos személyekkel is számolniuk kell. Ismerjék az akadálymentesség általános szabályait. Képesek legyenek ezeket a szabályokat egy adott helyszínre adaptálni. A teljes körűen használható tér tervezése ne nyűg, hanem kihívás legyen számukra.

1. Bevezetés
2. Akadályok típusai, a fogyatékossági csoportok bemutatása. Mozgás a térben.
3. Tájékozódást segítő elemek I.
4. Tájékozódást segítő elemek II.
5. Építészeti adottságok
6. Horizontális akadálymentesség I. - Bejárat, szélfogó
7. Horizontális akadálymentesség II. - Ajtók, kilincsek, ablakok, folyosók-közlekedők
8. Horizontális akadálymentesség III. - Padlóburkolatok, térfalak, világítás
9. Vertikális akadálymentesség
10. Akadálymentes vizesblokk
11. Berendezési tárgyak, bútorok I.
12. Berendezési tárgyak, bútorok II.
13. Középület típusok belső terei I.
14. Középület típusok belső terei II.
15. Középület típusok belső terei III.
16. Középület típusok belső terei III.
A tantárgy a félév során fokozatosan halad az általánostól a konkrét felé. Hetente egy alkalommal kettő+egy órában a félév első felében előadásokat hallgatnak a tárgy témakörében, és gyakorlati példák bemutatásával ismerkednek a külföldön már fellelhető műszaki megoldásokkal, majd a szemeszter második felében egyéni feladatmegoldás keretei között gyakorlatban sajátítják el az oktatott akadálymentes tervezési módszertant

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:44
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPIP0910
Tárgyfelelős: Szűcs Gábor DLA egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Szabadon választható]


A tárgy az épített ipari örökségünk ma még fellelhető, ám egyre fogyatkozó számú épületállományának feltérképezésére, megismerésére és dokumentálására tesz kísérletet az erre a kérdéskörre nyitott építészhallgatók segítségével.
A szabadon választható tárgy keretében a hallgatók a kijelölt, választható, (kutatható) ipari épületek közül saját szakmai érdeklődésüknek megfelelően választják ki a felmérni, feldolgozni kívánt épületet. A féléves munka során a hallgatók 3-4 fős csoportokba szerveződve felmérik a kiszemelt ipari épületet. A felmérés során a hallgatók elsajátíthatják többek között a nagy-fesztávú, nagy belmagasságú terek felmérésének módjait, és eközben közelebbről is megismerkedhetnek az adott ipari épületet jellemző térstruktúrájával, szerkezeti rendszerével, térlefedési elveivel, alkalmazott részletmegoldásaival. A feladat másik, kutatási fázisa, amely a felméréssel egy időben, azzal párhuzamosan folyik, az épületről, (épületegyüttesről) fellelhető dokumentációk, leírások felkutatása, összegyűjtése, rendszerezése, amelynek eredményeképp, a félév során egyre szélesebb körű, egyre komplexebb információk állnak rendelkezésre az épületről. A hallgatók a félév végén a teljes felmérési és kutatási anyagot komplex felmérési dokumentációvá állítják össze.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:23
A tanszék ekkor vitt fel, vagy módosított adatokat a tantárgyairól a Neptunban:
2016. feb. 9. 11:34

A tantárgyadatok listája (a tanszék által) a Neptunba bevitt adatok alapján készült.

Tanszéki munkatársaknak: Piros megjegyzésekkel ellátott tantárgyak adatait -a hallgatók jobb tájékoztatása érdekében- célszerű a Neptunban javítani. Bővebben...

Ha hallgatóként, vagy a honlap látogatójaként talál hibás adatot a tantárgyaknál, akkor azt a honlaphiba kukac epitesz.bme.hu címen jelezheti. A listában pirossal jelzett, ismert hibákat már ne jelentse be, azokat a tanszék hamarosan javítja.

További információ a Tantárgyadatok pontosítása a Neptunban címen található.